Thứ sáu, 12/08/2022 18:23 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục vay vốn học sinh sinh viên

Người hỏi: Phạm Thị Quyết

Tôi là Phạm Thị Quyết. Tôi có nhu cầu cần vay vốn học sinh sinh viên để đóng học cho con. Vậy tôi cần liên hệ với cơ quan nào và cần thủ tục gì?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

1.Về nội dung “… cần liên hệ với cơ quan nào”: Việc cho vay đối với Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện; cụ thể đối với trường hợp của Bà Phạm Thị Quyết có địa chỉ tại phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, do đó việc cho vay sẽ do Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ tại số 76 đường Quang Trung, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) thực hiện.

Tuy nhiên: Tại Điều 5, Nghị định 78/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định: “Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện theo phương thức ủy thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức chính trị - xã hội theo hợp đồng ủy thác hoặc trực tiếp cho vay đến Người vay. Việc cho vay căn cứ vào kết quả bình xét của Tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổ tiết kiệm và vay vốn là tổ chức do các Tổ chức chính trị - xã hội hoặc cộng đồng dân cư tự nguyện thành lập trên địa bàn hành chính của xã, được Ủy ban Nhân dân cấp xã chấp thuận bằng văn bản. Hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn”.

Vì vậy, để vay vốn tại NHCSXH, hộ gia đình bà Phạm Thị Quyết cần liên hệ với tổ Tiết kiệm và vay vốn tại địa phương (khu hành chính) nơi bà cư trú hợp pháp, tuy nhiên do Bà Phạm Thị Quyết không ghi rõ địa chỉ tại khu nào nên không thể hướng dẫn Bà cụ thể hơn.

1.Về nội dung “… cần thủ tục gì”: Tại Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên và Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định về đối tượng vay vốn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như sau:

“Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.”

Tại Điều 4 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên quy định về điều kiện vay vốn học sinh sinh viên như sau:

1. Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

3. Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.”

Như vậy, để được vay vốn Chương trình học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH thì hộ gia đình bà Phạm Thị Quyết phải thuộc một trong ba đối tượng theo quy định trên của Thủ tướng Chính phủ và học sinh, sinh viên phải có xác nhận của nhà trường nơi học sinh đang học theo mẫu của NHCSXH ban hành; được Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại địa phương nơi bà cư trú hợp pháp tổ chức họp kết nạp vào là thành viên của tổ và được tổ bình xét cho vay. Để biết thêm thông tin chi tiết, kính đề nghị Bà Phạm Thị Quyết liên hệ trực tiếp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ theo địa chỉ đã nêu ở trên.