Thủ tướng Cuba sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 - 2/10

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba (Cu-ba) Manuel Marrero Cruz (Ma-nu-en Ma-rê-rô Cờ-rút) sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2022.

Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba (Cu-ba) Manuel Marrero Cruz (Ma-nu-en Ma-rê-rô Cờ-rút) sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2022.

Nguồn: Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam