Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức CHDCND Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức CHDCND Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 11 đến ngày 12/1/2023.

Ngày 9/1, Bộ Ngoại giao ra Thông cáo: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone (Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon), Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 11 đến ngày 12/1/2023./.

Nguồn: dangcongsan.vn