Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế

PhuthoPortal - Xác định công tác xử lý, thu hồi nợ thuế là nhiệm vụ quan trọng, góp phần chống thất thu ngân sách, do vậy từ đầu năm 2021 đến nay, cùng với việc đề ra các giải pháp quản lý tốt nguồn thu, Cục Thuế tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế.

Cán bộ Ngân hàng Công thương Phú Thọ giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Thuế tỉnh

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh, tổng nợ thuế từ đầu năm 2021 đến ngày 30/6/2021 là 521,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc tồn đọng nợ thuế là do một số doanh nghiệp được gia hạn nộp theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Bên cạnh đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, mất khả năng thanh toán, nhiều doanh nghiệp bỏ kinh doanh, giải thể không thu hồi được nợ thuế. Tiền chậm nộp phát sinh hằng tháng của các khoản nợ khó thu không có khả năng thu hồi.

Ông Trịnh Quốc Hội - Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Thuế tích cực phối hợp với các địa phương rà soát lại hoạt động của các đối tượng nộp thuế để tính đúng, đủ mức thuế phải thu, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đủ các điều kiện, hồ sơ gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 52 của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19. Tăng cường công tác rà soát, đôn đốc và các biện pháp cần thiết để thu hồi nợ đọng thuế đối với các khoản thu có khả năng thu hồi; thực hiện các quy trình xử lý đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi; thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chây ỳ, cố tình không nộp thuế theo quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

Cán bộ Cục Thuế tỉnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Cục Thuế tỉnh đã yêu cầu các Phòng, các Chi cục Thuế tập trung nắm bắt địa bàn, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, khai thác tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Đôn đốc các khoản nợ, thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và thành lập các đoàn chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế trên các lĩnh vực; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong công tác nâng mức thuế khoán hộ kinh doanh và thu hồi nợ đọng tiền thuế một cách kịp thời. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế trên các phương tiện truyền thông, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi khai sai, trốn thuế, chây ỳ nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngành Thuế cũng đã thực hiện rà soát, điều chỉnh chứng từ, hạch toán kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước các cấp để thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời số liệu thu ngân sách, làm cơ sở điều hành thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chú trọng công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai khoanh, xóa nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ngày 16/11/2019 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng năng nộp ngân sách nhà nước. Rà soát toàn bộ người nộp thuế thuộc đối tượng nợ khó thu để lập hồ sơ ban hành quyết định khoanh, xóa nợ, nhằm giảm nợ thuế. Đến ngày 31/6/2021 toàn tỉnh đã khoanh nợ cho 2.264 người nộp thuế với số tiền là 138.073 triệu đồng; xóa nợ cho 3.548 người nộp thuế với số tiền là 45.121 triệu đồng.

 

Công ty cổ phần May Pearl Việt Nam (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì) là một trong những đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế

Theo ông Đỗ Trọng Bồng - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh: Những tháng cuối năm 2021 được nhận định có nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách nói chung, công tác thu nợ nói riêng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nợ năm 2021, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế các huyện, thành, thị để phân loại nợ thuế đúng tính chất, để áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế phù hợp, hiệu quả. Tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nộp thuế nợ lớn, chây ỳ. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không hiệu quả đã cưỡng chế bằng nhiều biện pháp nhưng không thu hồi được nợ thì báo cáo UBND tỉnh kiến nghị có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp tục triển khai khoanh, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2020 theo đúng trình tự thủ tục đã được quy định; triển khai khoanh, xóa nợ đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo Luật Quản lý thuế.

Liên Linh