Thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

PhuthoPortal - Ngày 31/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 5919/UBND-NCKS về việc thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 17/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh: Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thống nhất quản lý về pháo trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Nghị định số 137 đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức, không để xảy ra tình trạng mua, bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép. Đồng thời phối hợp đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Chủ trì phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành, thị xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm được phép bắn pháo hoa. Thống kê kết quả công tác quản lý, sử dụng pháo theo quy định.

2. Bộ CHQS sự tỉnh: Triển khai phương án bắn pháo hoa trong các dịp lễ, tết hằng năm theo đúng quy định tại Nghị định số 137; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, bảo quản, tiêu hủy pháo các loại.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc tổ chức bắn pháo hoa vào các dịp lễ, tết hằng năm theo đúng quy định tại Nghị định số 137; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bắn pháo hoa và tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn, thi hành với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp từng địa bàn, đối tượng. Phát huy đồng bộ, hiệu quả các kênh tuyên truyền, bảo đảm chính xác, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất từ tỉnh tới cơ sở.

5. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị có liên quan báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, kiểm tra, thu giữ, tiêu hủy các loại pháo và khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động tuần tra, kiểm soát pháo.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137 đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là tuyên truyền, vận động người dân giao nộp pháo, tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi sai phạm trong quản lý, sử dụng pháo.

7. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 137 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng pháo để nắm vững và chấp hành. Trong đó cần tập trung tuyên truyền những điểm mới của Nghị định số 137, như: Cách phân biệt các loại pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa; hiểu đúng về “pháo hoa” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 137. Đồng thời, tuyên truyền hiểu đúng về những hành vi bị nghiêm cấm; nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo; các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ; cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp…

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 36 để tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 137; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các vi phạm về pháo, để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

8. Cục Quản lý thị trường Phú Thọ: Phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các Tổ chức chính trị xã hội: Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và giám sát việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp trong tỉnh, góp phần thực hiện tốt các quy định của Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh.

BBT