Thuê phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210881793 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210844959

Tên KHLCNT

Thuê phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Phi tư vấn

Bên mời thầu

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Tên gói thầu

Thuê phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

Thuê phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

12 Tháng

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

31/08/2021 14:22

Đến ngày

10/09/2021 08:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ