Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thực chất, bền vững

PhuthoPortal - Ngày 25/2/2023, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc và phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Quốc gia và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Dự hội nghị tại Trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số; Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2023, nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Chuyển đổi số phải có tư duy đi tắt, đón đầu, đi trước, về trước, phát triển đột phá về công nghệ hiện đại, nhân lực chất lượng cao và quản trị tiên tiến. Cùng với đó, quán triệt quan điểm dữ liệu dân cư là tài nguyên quý của quốc gia, cần khai thác, phát huy để trở thành nguồn lực, động lực phát triển trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động; từ quy mô quốc gia hòa nhập với thế giới; chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số. Chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, cần phải tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Vì vậy, phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Phải đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, địa phương và Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, được tiến hành thường xuyên, liên tục trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân. Chuyển đổi số triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, thực hiện một cách bài bản, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí. Đặc biệt, phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu  Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và tổ chức triển khai thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp; các mục tiêu, chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đánh giá mức độ hoàn thành trong các bộ, ngành, địa phương. Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh việc chia sẻ các thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội từ các bộ, ngành trung ương đến địa phương nhằm sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, đề xuất, hoạch định chính sách. Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ các nền tảng số, cơ sở dữ liệu một cách đồng bộ, thực chất, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 và Quyết định 422 của Thủ tướng. Tập trung rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng. Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả và có chính sách ưu tiên về đào tạo, tuyển dụng, bố trí, đãi ngộ nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao; hạn chế tình trạng chảy máu chất xám. Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thực chất, bền vững

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng báo cáo công tác chuyển đổi số tại hội nghị (Ảnh: Chinhphu.vn)

Năm 2022, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) đã đạt được một số kết quả tích cực trên nhiều mặt về nhận thức và hành động; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi; phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến; an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; phát triển kinh tế số, xã hội số, nhất là nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Tính đến giữa tháng 2/2022, đã có trên 177 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tăng trên 23 triệu so với cuối năm 2022; thí điểm thành công 2 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh - thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí.

Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, tăng tính kết nối liên thông, chia sẻ, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 13 bộ, ngành, 58 địa phương và 4 doanh nghiệp Nhà nước, tăng 1 bộ ngành và 27 địa phương so với cuối năm 2022; đã kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu tổng hợp về dân cư với Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã cấp trên 78 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân, tăng 2 triệu thẻ so với cuối năm 2022.

Các nền tảng ứng dụng về công dân số, kinh tế số, xã hội số, chính phủ số tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả (đẩy mạnh chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt qua nền tảng số của Bưu điện Việt Nam (VNPost), đã có 61/63 địa phương triển khai chi trả các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và 56/63 địa phương triển khai chi trả cho đối tượng người có công với cách mạng...).

Năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; là bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững; ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc chương trình, chiến lược quốc gia về phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Phú Thọ triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Đối với tỉnh Phú Thọ, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 được triển khai quyết liệt. Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết TTHC được triển khai đồng bộ, cung cấp 1.500 dịch vụ công trực tuyến, đạt 76,25%. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 695 dịch vụ, đạt 35,33%; thực hiện kết nối liên thông 1.116 TTHC của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia, tăng 469 TTHC so với cùng kỳ năm 2022.  100% doanh nghiệp của tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử. Tính đến tháng 2/2023, có hơn 6,5 triệu lượt truy cập các sàn giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (Postmart, Voso; Giaothuong...). Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, điện tử viễn thông xuất khẩu các sản phẩm điện tử, máy tính và linh kiện tổng giá trị ước đạt 1,15 tỷ USD.

Về triển khai Đề án số 06, hệ thống đã kết nối liên thông đến Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về đất đai để giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hoàn thành cung cấp 23/25 dịch vụ công theo quy định, còn 2 dịch vụ công (Liên thông đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí) đang triển khai theo lộ trình của Trung ương.

Toàn tỉnh đã cấp mới 1.188.822 thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, đạt 97,05% tổng số công dân đủ điều kiện trên địa bàn; hướng dẫn thu nhận 379.412 tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân.

Theo kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, tỉnh Phú Thọ được giao nhiệm vụ tiên phong tổ chức triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc và sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá trước tháng 9/2023.

Hương Giang