Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 12/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3523/UBND-CNXD về việc tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù từ đầu năm đến nay, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; số vụ tai nạn gia tăng, số người chết và bị thương tăng so với cùng kỳ năm 2021, còn xảy ra tai nạn giao đặc biệt nghiêm trọng; vi phạm pháp luật về trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông còn diễn ra phổ biến; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; kết quả thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều; một số đơn vị, địa phương chưa ban hành văn bản chỉ đạo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh...

Để tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành, thị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 601-CV/TU ngày 12 tháng 5 năm 2022 và các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Kịp thời nắm bắt và chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các nội dung báo chí, dư luận phản ánh về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương không được can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm trật tự ATGT của lực lượng chức năng.

Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT; đặc biệt là công tác kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà cơ thể có nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ… Đối với người vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì ngoài việc xử lý theo quy định phải gửi thông báo đến cơ quan, đơn vị, nơi cư trú của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật, quy trình công tác đối với lực lượng thực thi công vụ, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, không để tình trạng cán bộ chiến sĩ nể nang, né tránh hoặc tiêu cực dẫn đến bỏ qua hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý không đúng lỗi vi phạm của tổ chức, cá nhân…

Các cơ quan truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn với tập trung đối với các đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; đa dạng hóa nội dung, phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo, youtube…), hạ tầng số và tập trung vào các khung giờ vàng trên sóng truyền hình.

Vũ Tuân