Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trong những năm gần đây; đề nghị trong dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trong năm 2023, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác để làm tiền đề đưa mối quan hệ này đi vào chiều sâu trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc bà Michele Taylor (giữa) chụp ảnh lưu niệm

Ngày 13/01/2023, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Bà Michele Taylor.

Tại cuộc tiếp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam – Hoa Kỳ trong những năm gần đây, đề nghị trong dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trong năm 2023, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác để làm tiền đề đưa mối quan hệ này đi vào chiều sâu trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cũng hoan nghênh sự trao đổi, phối hợp giữa hai nước tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đề nghị Hoa Kỳ tích cực ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhất là về các nhóm dễ bị tổn thương, chống phân biệt đối xử, bình đẳng giới, quyền con người và biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, quyền sức khỏe, việc làm thỏa đáng, quyền giáo dục....; khẳng định Việt Nam sẵn sàng xem xét tích cực các đề xuất hợp tác của các nước, trong đó có Hoa Kỳ trên tinh thần “tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác, bảo đảm tất cả quyền con người cho tất cả mọi người”.

Đại sứ Michele Taylor khẳng định Việt Nam luôn là một trong những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, nhất trí rằng quan hệ Đối tác Toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp; bày tỏ mong muốn đóng góp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới, bao gồm tại các diễn đàn đa phương như Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Chúc mừng Việt Nam đã thành công trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Đại sứ Michele Taylor ghi nhận tích cực các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ này, coi đó là cơ sở quan trọng cho trao đổi, hợp tác giữa hai nước tại một trong những diễn đàn quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc; đó cũng là những đóng góp thiết thực nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện trong năm 2023.

Ngày 11/10/2022, Việt Nam đã thành công trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 và sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày 01/01/2023.

Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sau nhiệm kỳ năm 2014-2016. Trong nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam đã tham gia tích cực các hoạt động của HĐNQ, tiêu biểu là việc tham gia Nhóm Nòng cốt tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về “Biến đổi khí hậu và quyền con người”, trực tiếp là tác giả một số nghị quyết đước Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông qua bằng đồng thuận về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

Hội đồng Nhân quyền trực thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc được thành lập năm 2006 là cơ chế quan trọng nhất về quyền con người trong hệ thống Liên hợp quốc, trong đó có bao hàm Cơ chế Rà soát định kỳ Phổ quát (UPR); gồm 47 thành viên có nhiệm kỳ 03 năm, là diễn đàn đối thoại, hợp tác và thúc đẩy cân bằng tất cả các quyền con người, kể cả quyền phát triển; hoạt động trên cơ sở khách quan, hợp tác và trên tinh thần xây dựng.

Nguồn: dangcongsan.vn