Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép: Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

PhuthoPortal - Chiều ngày 9/7, Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình làm việc và bế mạc kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ trích đăng bài phát biểu của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại phiên bế mạc kỳ họp.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

… Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Mười với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, với tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ, HĐND tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng; thông qua các nghị quyết về nhân sự thành viên UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 13 nghị quyết chuyên đề với sự đồng thuận cao tại kỳ họp lần này đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong những tháng còn lại của năm 2020, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn và cũng phải cố gắng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân bám sát, nắm bắt tình hình, nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, đưa tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Trong đó, tôi đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Chúng ta không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020, như Nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh đã đề ra. Chính vì vậy, tất cả các cấp, các ngành phải bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, dự báo những tác động ảnh hưởng của thế giới, khu vực, trong nước để tính toán xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, sát thực tế. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, quyết liệt chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 77 về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, vừa phải tập trung phòng, chống dịch, vừa phải có các chính sách, giải pháp cả trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh. Khai thác tối đa thị trường trong nước; đồng thời phải phòng ngừa, ứng phó với các bất ổn từ bên ngoài, giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, sinh kế, việc làm, đời sống người lao động, người nghèo, người yếu thế. Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, tính liên kết sản xuất và tiêu thụ để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung với các cây trồng chủ lực có lợi thế; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Quan tâm tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, ưu tiên thu hút các dự án nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, ít tác động ảnh hưởng tới môi trường. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp năm 2020, vụ mùa hoàn thành và vượt mục tiêu kế hoạch, hạn chế thấp nhất việc người dân bỏ ruộng, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi; tái đàn đi đôi với phòng dịch, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi tái đàn khi đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Chủ động triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục thiên tai, phòng chống cháy rừng. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới để có thêm nhiều xã, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Thanh Thủy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hai là, Tiến hành rà soát lại toàn bộ các dự án trên địa bàn; triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm để thu hút đầu tư. Sớm hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư để mở rộng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đang hoạt động; điều chỉnh Khu công nghiệp Tam Nông, Hạ Hoà sang vị trí mới để sớm đi vào hoạt động.

Quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công nhằm hoàn thiện các công trình, dự án và đồng thời để tạo việc làm, doanh thu, thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động. Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, phù hợp với xu thế mới. Quan tâm, động viên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sớm phục hồi, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh gắn với việc xử lý và bảo vệ môi trường bền vững; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thúc đẩy nền kinh tế phát triển trở lại. Ngành Ngân hàng, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, thực hiện cơ cấu lại nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, trong đó chú ý tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngành Thuế và các ngành có liên quan, tính toán đề xuất các chính sánh để thực hiện việc giảm thuế, phí đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Xây dựng và phát triển thành phố Việt Trì, bao gồm cả Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng trở thành Thành phố lễ hội về với cuội nguồn dân tộc Việt Nam theo hướng đồng bộ, bền vững, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn hóa tín ngưỡng chính đáng của nhân dân.

Ba là, Cần đánh giá tác động của cơ chế, chính sách, tác động của dịch Covid-19 đối với công tác thu chi ngân sách năm 2020, từ đó đề ra giải pháp cụ thể tăng thu ngân sách và đảm bảo chi thường xuyên. Tính toán các nguồn thu để bù đắp thiếu hụt do đại dịch. Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi tiêu ngân sách. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá sai quy định. Việc phân bổ nguồn vốn phải đảm bảo đúng quy định, trên nguyên tắc ưu tiên quyết toán các công trình, hạng mục đã hoàn thành, tập trung đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, thị trường; quyết liệt phòng chống chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, hàng giả, hàng cấm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, công khai các vi phạm.

Bốn là, Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Khẩn trương hoàn thành xong việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, không trùng, không sót đối tượng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động, đảm bảo người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ, tin học... Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao theo đúng định hướng của tỉnh để phát triển bền vững, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở cả ba tuyến; nhất là việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ y bác sỹ. Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn tuyến y tế xã phường giai đoạn 2020 - 2015. Ngành Y tế chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 để có các phương án ứng phó kịp thời. Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tiếp tục triển khai tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từng bước làm phong phú, đa dạng các hoạt động dịch vụ du lịch và hình thành các sản phẩm du lịch trên địa bàn.

Năm là, Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức hiệu quả công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tổ chức tốt Đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Kịp thời sắp xếp củng cố bộ máy, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Quan tâm thực hiện việc sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định. Phổ biến, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chuẩn bị tốt các nội dung cho cuộc bầu cử theo kế hoạch của Trung ương.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh an toàn thông tin. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Làm tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết vướng mắc đảm bảo chính sách của nhà nước.

Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể nhân dân của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND, các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi, phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh; khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết.

* Đầu đề do BBT đặt