Tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11

PhuthoPortal - Ngày 18/5/2022, đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 (Nghị quyết số 11) của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực giải ngân tín dụng theo Nghị quyết số 11 của NHCSXH Việt Nam cũng như hệ thống NHCSXH địa phương. Đồng chí đề nghị: NHCSXH tập trung triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11 và chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn, nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương nhằm đảm bảo nguồn vốn để thực hiện chương trình. Hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu NHCSXH cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, ĐBQH, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai các chính sách tín dụng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác để triển khai các chính sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất tại NHCSXH theo Nghị quyết số 11 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Nghị quyết số 11 bắt đầu triển khai từ ngày 27/4/2022 và sẽ được thực hiện trong 2 năm (từ năm 2022 - 2023) nhằm mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng. Các chương trình hỗ trợ gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Đối tượng hỗ trợ bao gồm: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế.

Đến nay, NHCSXH đã thực hiện giải ngân theo Nghị quyết là 2.319 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 2.033 tỷ đồng với gần 40.000 khách hàng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là 146 tỷ đồng với 12.554 khách hàng; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là 140 tỷ đồng với 794 khách hàng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 320 triệu đồng với 4 khách hàng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Tại tỉnh Phú Thọ, đến thời điểm hiện tại, NHCSXH Việt Nam đã giao kế hoạch năm 2022 các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 cho NHCSXH tỉnh với tổng số vốn là 160,75 tỷ đồng gồm: Chương trình cho vay giải quyết việc làm 50 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội 76,1 tỷ đồng; chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 15,8 tỷ đồng; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 3,6 tỷ đồng và chương trình cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 15,25 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/4/2022, toàn tỉnh đã giải ngân cho 319 lượt khách hàng vay vốn, với số tiền 15,61 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 27/4 đến ngày 15/5/2022, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 946 khách hàng, với số tiền 41,93 tỷ đồng. Trong đó: Cho vay giải quyết việc làm việc làm cho 583 khách hàng, số tiền 31,78 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 19 khách hàng, số tiền 4,89 tỷ đồng; học sinh, sinh viên vay mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến cho 344 khách hàng, số tiền 5,26 tỷ đồng. Riêng 2 chương trình cho vay là cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập và hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, NHCSXH tỉnh đang tích cực tuyên truyền và chờ một số văn bản hướng dẫn của trung ương để thực hiện giải ngân theo quy định.

Liên Linh