Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017

Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có sự chuyển biến tích cực; kinh tế trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính không ngừng được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng chịu tác động bởi tình hình an ninh, chính trị thế giới ngày càng có diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch của một số nước lớn, diễn biến phức tạp của thời tiết. Trên địa bàn tỉnh, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, giá cả hàng hóa nông sản, nhất là giá thịt lợn hơi giảm mạnh, một số ngành công nghiệp chủ đạo sản xuất giảm, trong khi các sản phẩm của các doanh nghiệp mới có đóng góp không nhiều cho nền kinh tế.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Chương trình hành động số 160/CTr-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/6/207 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017; do đó, kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh vẫn có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Kết quả cụ thể của từng ngành, lĩnh vực như sau:

1. Tín dụng, ngân hàng

Hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng. Ước tính đến hết tháng 9 năm 2017 tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 38.672 tỷ đồng (trong đó tiền gửi của dân cư đạt 33.065 tỷ đồng), tăng 15,9% so với đầu năm; Dư nợ tín dụng ước đạt 47.271 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm; Nợ xấu 350 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ toàn địa bàn 0,74%; Nợ xử lý rủi ro là 875 tỷ đồng, giảm 42 tỷ đồng so với đầu năm.

2. Đầu tư và Xây dựng

a) Vốn đầu tư phát triển

Ước tính vốn đầu tư phát triển 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh đạt 15.652,2 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước đạt 3.616,4 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng vốn, tăng 1,9%, bao gồm: nguồn vốn Trung ương quản lý đạt 822,5 tỷ đồng, tăng 18,6%; nguồn vốn địa phương quản lý đạt 2.793,8 tỷ đồng, giảm 2,1%. Khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 10.211,4 tỷ đồng (chiếm 65,2% tổng vốn đầu tư), tăng 8,5%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 1.824,4 tỷ đồng, tăng 12,4%.

Các công trình có giá trị vốn đầu tư đạt khá trong kỳ bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng dây truyền NPK công suất 150.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (200 tỷ đồng); Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (28,9 tỷ đồng); Cải tạo, gia cố và nâng cấp tuyến đê tả Sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn Km64 - Km80 từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu (21,9 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì (18 tỷ đồng); Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu xử lý chất thải rắn Trạm Thản huyện Phù Ninh Tỉnh Phú thọ (18,4 tỷ đồng);...

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2017, toàn tỉnh thu hút được 12 dự án với tổng số vốn đăng ký cấp mới đạt 50,99 triệu USD;

b) Xây dựng

Từ đầu năm đến nay ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tình hình biến động thất thường của giá vật liệu xây dựng có thời điểm tăng rất cao. Tuy nhiên nhờ có sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp các ngành, cùng với sự mạnh dạn đầu tư của nhà đầu tư nên hoạt động xây dựng vẫn tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ. Hoạt động xây lắp 9 tháng năm 2017 ước tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 36,9%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 21%, các loại hình khác tăng 6,8%.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp từ đầu năm đến nay diễn ra trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, Vụ Đông xuân thời tiết ấm, nhiệt độ trung bình cao hơn so với các năm gần đây, tạo thuận lợi cho nhiều loại dịch hại phát triển gây thiệt hại nhẹ trên cây lúa, Vụ Mùa diễn ra trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa to, gió lốc, nắng nóng, thiên tai đã gây thiệt hại cho sản xuất. Chăn nuôi lợn giảm do giá cả thịt lợn hơi từ đầu năm đến nay liên tục biến động giảm, làm cho người chăn nuôi thua lỗ, thu hẹp quy mô sản xuất. Tuy nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh về cơ bản vẫn duy trì ổn định.

a) Sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 117,9 nghìn ha, đạt 99,1% kế hoạch năm và giảm 1,3% (-1,5 nghìn ha) so với cùng kỳ. Trong đó diện tích lúa ước đạt 67,1 nghìn ha, giảm 0,9% (-0,6 nghìn ha) so với cùng kỳ. Riêng vụ Mùa diện tích gieo trồng lúa giảm 451 ha chủ yếu là do hiệu quả trồng lúa thấp hơn một số cây trồng khác nên một số diện tích đã được người dân chuyển sang trồng cây rau màu và nuôi trồng thủy sản; ngoài ra có một số ít diện tích lúa giảm do phục vụ các dự án, công trình, do ngập úng,…

Năng suất lúa toàn tỉnh cả năm 2017 ước đạt 55,18 tạ/ha, tăng 0,1% (+0,08 tạ/ha) so với cùng kỳ; trong đó năng suất lúa vụ mùa ước đạt 49,34 tạ/ha, giảm 0,4% (+0,18 tạ/ha) so với cùng vụ năm trước. Nguyên nhân chính dẫn đến năng suất lúa vụ Mùa giảm là do trong vụ thường xuyên xảy ra các đợt thiên tai, mưa to, gió lốc.

Năng suất ngô cả năm ước đạt 47,53 tạ/ha, tăng 1,9% (+0,88 tạ/ha) so với cùng kỳ, trong đó năng suất ngô vụ mùa ước đạt 48,81 tạ/ha, tăng 0,2% (+0,25 tạ/ha) so với cùng vụ năm trước; năng suất khoai lang vụ mùa ước đạt 62,56 tạ/ha, giảm 1,67% (-1,06 tạ/ha); năng suất sắn vụ mùa ước đạt 139,76 tạ/ha, tăng 1,01% (+1,39 tạ/ha);…

Tổng sản lượng hạt lương thực cả năm 2017 ước đạt 457 nghìn tấn, giảm 0,7% (-3,4 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng lúa hạt khô ước đạt 370,5 nghìn tấn, đạt 98,3% kế hoạch năm, giảm 0,7% (-2,8 nghìn tấn). Sản lượng ngô ước đạt 86,5 nghìn tấn, đạt 101,4% kế hoạch, giảm 0,7% (-0,6 nghìn tấn) so với cùng kỳ. Nguyên nhân sản lượng hạt lương thực giảm so với cùng kỳ năm trước là do diện tích giảm. Chín tháng năm 2017, sản lượng các loại cây hàng năm khác cơ bản giữ được ổn định, trong đó sản lượng rau xanh các loại tăng 3,9% (+6,5 nghìn tấn);…

Tổng diện tích chè hiện có ước đạt 16,5 nghìn ha, giảm 1,4% (-237 ha) so với cùng kỳ năm trước; sản lượng chè búp tươi 9 tháng năm 2017 ước đạt 145,3 nghìn tấn, đạt 90,1% kế hoạch và tăng 3,9% (+5,4 nghìn tấn) so với cùng kỳ.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2017 duy trì ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm; tuy nhiên, chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá thịt lợn hơi liên tục giảm, có thời gian, thời điểm ở mức rất thấp dẫn đến nhiều hộ bị thua lỗ nặng, tâm lý người chăn nuôi hoang mang, chán nản. Tại thời điểm 01/9/2017, tổng đàn trâu ước đạt 65,5 ngàn con, giảm 4,2% so với cùng kỳ; tổng đàn bò ước đạt 123,5 nghìn con, tăng 6%; tổng đàn lợn (không kể lợn sữa) 781,1 ngàn con, giảm 13,9%; tổng đàn gia cầm ước đạt 13,1 triệu con, tăng 4,7%;… Tổng đàn lợn trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm trước là do năm 2016 chăn nuôi lợn phát triển nóng đã kích thích tăng tổng đàn, không kiểm soát gây mất cân đối cung cầu; đến những tháng đầu năm 2017, thương lái Trung Quốc bất ngờ giảm nhập theo đường tiểu ngạch, gây khó khăn trong khâu tiêu thụ dẫn đến giá thịt lợn hơi sụt giảm, người chăn nuôi thua lỗ, giảm quy mô chăn nuôi. Tuy nhiên, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong kỳ vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 3,1 nghìn tấn, tăng 4,1% (+0,1 nghìn tấn) so với cùng kỳ; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 4,9 nghìn tấn, tăng 4,24% (+0,2 nghìn tấn); sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 95,9 nghìn tấn, tăng 8,9% (+7,8 nghìn tấn); sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 20,4 nghìn tấn, tăng 3,8% (+0,7 nghìn tấn);…

b) Lâm nghiệp

Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung trong 9 tháng năm 2017 ước đạt 8.807,4 ha, đạt 91% kế hoạch năm, giảm 0,8% (-70 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng gỗ các loại khai thác toàn tỉnh 9 tháng năm 2017 ước đạt 458 nghìn m3, tăng 25,4% (+92,7 nghìn m3) so với cùng kỳ; sản lượng củi các loại khai thác đạt 1.237,5 nghìn ste, tăng 10,2%;...

Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng (tại huyện Tân Sơn, huyện Yên Lập, huyện Tam Nông và huyện Thanh Sơn); làm cháy 1,5 ha rừng, giá trị thiệt hại ước tính 45 triệu đồng; phát hiện 85 vụ chặt phá rừng, tổng diện tích rừng bị chặt phá khoảng 6,9 ha, thiệt hại ước tính trên 57 triệu đồng.

c) Thuỷ sản

Sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng không nhỏ của thiên tai, mưa lớn, tuy nhiên, về cơ bản vẫn giữ ổn định; phương pháp nuôi trồng thuỷ sản lồng, bè tiếp tục phát triển mạnh;… Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,2 nghìn ha, tương đương cùng kỳ năm trước; số lồng bè thủy sản đạt 1.568 lồng, bè, tăng 8,7% (+125 lồng, bè) so với cùng kỳ;... Tổng sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, khai thác 9 tháng năm 2017 ước đạt 25 nghìn tấn, bằng 71,5% kế hoạch, tăng 6,2% (+1,5 nghìn tấn) so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 23,1 nghìn tấn, tăng 6,5% (+1,4 nghìn tấn);…

4. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2017 trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ[1]. Nguyên nhân chủ yếu do một số sản phẩm truyền thống thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, sản xuất giảm[2], làm cho chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2017 chỉ tăng ở mức 5,62% so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp khai khoáng chỉ số tăng 40,24% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai thác quặng kim loại gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ, ngành khai khoáng khác tăng 39,45%;...

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ số tăng 5,17% so với cùng kỳ. Trong đó có 13/18 nhóm ngành được thống kê thường xuyên sản xuất tăng so với 9 tháng năm 2016, bao gồm: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 94,88%; Công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 28,80%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 19,79%; Sản xuất đồ uống tăng 19,00%; Sản xuất xe có động cơ tăng 18,37%; In, sao chép bản ghi các loại tăng 12,59%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 12,28%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 10,82%; Sản xuất trang phục tăng 9,71%; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,75%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,90%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 4,87%;... Bên cạnh đó, có 5/18 nhóm ngành sản xuất giảm so với cùng kỳ như: Dệt giảm 5,23%, Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 8,98%, ...

Nhóm ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí có chỉ số tăng 6,02% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có chỉ số giảm 1,03% so với cùng kỳ năm trước.

5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Tính đến ngày 15/9/2017, toàn tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 470 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 3.023,2 tỷ đồng, tăng 11,4% về số doanh nghiệp và tăng 71,5% về số vốn đăng ký; bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 6,43 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 28 doanh nghiệp, tăng 21,7% cùng kỳ, trong đó có 18 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 64,3%), 8 công ty cổ phần, 2 doanh nghiệp tư nhân.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 114 doanh nghiệp, tăng 18,8% cùng kỳ, trong đó có 74 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 64,9%), 29 công ty cổ phần (chiếm 25,4%), 11 doanh nghiệp tư nhân.

6. Thương mại, dịch vụ

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng năm 2017 ước đạt 18.199,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ năm trước (ch­ưa loại trừ yếu tố giá). Trong đó, kinh tế cá thể ước đạt 8.471,2 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng mức, tăng 5,5% so với cùng kỳ; kinh tế t­ư nhân đạt 7.800,6 tỷ đồng, chiếm 42,9% và tăng 11,1% so cùng kỳ;... Xét theo ngành kinh tế, thương nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 87,4%) trong tổng mức bán lẻ, đạt 15.901,8 tỷ đồng và tăng 10,6% so với cùng kỳ;...

b) Vận tải và bưu chính, viễn thông

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải 9 tháng năm 2017 ước đạt 2.941,8 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 355,4 tỷ đồng, tăng 10,2%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 2.290,8 tỷ đồng, tăng 9,6%;...

Sản lượng vận tải hàng hoá 9 tháng năm 2017 ước đạt 34.614,4 nghìn tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.564.810,5 nghìn tấn.km, tăng 8,5%. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 25.534,9 nghìn tấn vận chuyển, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hóa đường bộ ước đạt 552.021 nghìn tấn.km, tăng 9,2%;...

Sản lượng vận tải hành khách 9 tháng năm 2017 ước đạt 4.826,7 nghìn hành khách, tăng 9,8% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đạt 508.333,6 nghìn hành khách.km, tăng 9,2% so cùng kỳ.

Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông 9 tháng năm 2017 ước tính đạt 1.406 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tính đến cuối tháng 9/2016, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 1.760 nghìn thuê bao, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số thuê bao di động đạt 1.738 nghìn thuê bao, giảm 16,5%;... nguyên nhân số lượng thuê bao di động giảm là do các nhà mạng thực hiện thu hồi SIM rác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thuê bao Internet ước tính đạt 580 nghìn thuê bao, tăng 61,1% so với cùng kỳ năm 2016.

7. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 tăng 0,28% so với tháng trước, tăng 2,08% tháng 12 năm trước (sau 9 tháng); tăng 1,96% cùng tháng năm trước (sau 12 tháng);...

Bình quân 9 tháng năm 2017 CPI tăng 2,01% so với cùng kỳ. Tập trung chủ yếu cở các nhóm hàng: Thuốc và dịch vụ y tế (tăng 39,79%); Giáo dục (tăng 9,35%); Giao thông (tăng 7,02%); Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và vật liệu xây dựng (tăng 2,63%); Hàng hoá và dịch vụ khác (tăng 2,09%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 1,08%); Đồ uống và thuốc lá (tăng 0,98%);...

Tháng 9/2017, giá vàng tăng 3,06% so tháng trước; giá đô la Mỹ (USD) giảm 0,02%. Bình quân 9 tháng năm 2017, giá vàng tăng 3,28% so tháng trước; giá đô la Mỹ (USD) tăng 1,88%.

8. Một số vấn đề xã hội

a) Đời sống dân cư

Trong 9 tháng, trên địa bàn tỉnh vẫn còn xuất hiện tình trạng thiếu đói tập trung chủ yếu ở tháng 2 (có 573 hộ thiếu đói với 1.780 nhân khẩu thiếu đói), tháng 1 (có 372 hộ thiếu đói với 1.157 nhân khẩu thiếu đói). Để giảm bớt tình trạng thiếu đói, các cấp, các ngành, các địa phương đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ bị thiếu đói hơn 6,5 tấn gạo và hơn 200 triệu đồng. Từ tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã chấm dứt tình trạng thiếu đói.

Theo nguồn số liệu của Liên đoàn lao động tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 137.499  công nhân, viên chức, người lao động. Nhìn chung thu nhập, tiền lương của công nhân, viên chức, người lao động được tăng lên do Nhà nước thực hiện việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017. Thu nhập bình quân/người/tháng ước đạt 4,1 triệu đồng[3] (tăng 100 nghìn đồng/người/tháng so với cùng kỳ 2016).

Công tác đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chi trả, giải quyết chế độ được đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời gian. Theo nguồn số liệu của Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội, 9 tháng năm 2017, các ngành chức năng đã thực hiện chi trả cho trên 26 nghìn lượt đối tượng chính sách và người có công với số tiền trên 351,9 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2017 trên địa bàn tỉnh có 3.853 lao động nộp hồ sơ đăng ký được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, giảm 9,7% so cùng kỳ; số lao động có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 3.675 người, giảm 9,1%. Tổng số tiền trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ học nghề là trên 40,9 tỷ đồng, tăng 13,3% so cùng kỳ;...  Trong 8 tháng, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải quyết cho trên 25,9 nghìn lượt đối tượng vay vốn với trên 726,9 tỷ đồng, giảm 0,4% so cùng kỳ; trong đó đối tượng vay là  hộ nghèo 230,7 tỷ đồng, giảm so cùng kỳ 23,6%; đối tượng vay là hộ mới thoát nghèo 78,4 tỷ đồng, tăng 50,1% so cùng kỳ; đối tượng vay là hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 102,5 tỷ đồng, tăng 37,7% so cùng kỳ,... Sau 9 tháng, số lao động có việc làm tăng thêm đạt trên 11,6 nghìn người, đạt 75,4% so kế hoạch và tăng 5,9% so cùng kỳ; số lao động đi xuất khẩu lao động ước đạt trên 1,9 nghìn người, đạt 79,9% so kế hoạch và tăng 2,1% so cùng kỳ.

Theo nguồn số liệu của Bảo hiểm Xã hội tỉnh, toàn tỉnh có 72.435 người nghèo được cấp thẻ BHYT, với tổng số tiền trên 346,5 tỷ đồng; hỗ trợ mua cấp thẻ BHYT cho 72.816 người thuộc hộ cận nghèo với số tiền trên 44,7 tỷ đồng, đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo được cấp, sử dụng thẻ BHYT, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận dịch vụ y tế, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao;...

b) Giáo dục - đào tạo

Toàn tỉnh hiện có 318 trường mầm non (tăng 4 trường so với cùng kỳ năm trước) với 3.556 nhóm lớp; 299 trường tiểu học với 4.507 lớp và 125.641 học sinh; 259 trường THCS và trường có cấp THCS với 2.469 lớp và 78.588 học sinh; 44 trường THPT với 935 lớp và 37.237 học sinh. Tính đến hết tháng 8/2017, toàn tỉnh có thêm 27 trường được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia của toàn tỉnh là 639/919 trường (đạt 69,5%), trong đó: Mầm non có 185 trường (58,2%); Tiểu học có 271 trường (90,6%); THCS có 160 trường (61,8%); THPT có 23 trường (52,3%).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Hùng Vương và các cấp, các sở, ngành, đoàn thể tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và hoàn thành theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Kết quả: Tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt khoảng 99,1% (năm học trước tỉ lệ đạt 98,8%).

Trong kỳ, hoàn thành Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật với Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Vận tải; Đề án sáp nhập Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý vào Trường Đại học Hùng Vương.

c) Tình hình y tế

Chín tháng năm 2017, thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết gia tăng đột biến. Tính đến hết tháng 8, toàn tỉnh có 730 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu ở các huyện: Cẩm Khê 120 ca, Thanh sơn 107 ca, Yên Lập 103 ca,... Tuy nhiên không có trường hợp sốt xuất huyết nặng, tử vong do sốt xuất huyết,... Bên cạnh đó, toàn tỉnh còn phát hiện 8.985 ca mắc cúm, 1.644 ca mắc tiêu chảy, 880 ca mắc bệnh do virus Adeno,...

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) được chú trọng, các ngành chức năng thường xuyên phối hợp, tích cực thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm;... Tính từ đầu năm đến hết tháng 8/2017 đã có 7.467 lượt kiểm tra các cơ sở thực phẩm, trong đó có 83,2% lượt cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP (riêng tháng 8 đã kiểm tra 443 lượt cơ sở thực phẩm, trong đó có 81% lượt cơ sở đạt tiêu chẩn ATVSTP).

Tính đến hết tháng 8/2017, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 17 người mắc, không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm, 63 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ.

d) Văn hóa, thể thao

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch với hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Trong đó, đã tổ chức thành công giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2017; Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; ngày Quốc tế lao động 1/5; 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh, 20 năm ngày tái lập tỉnh,...

Trong kỳ, ngành VH-TT&DL đã tổ chức 4 đợt tuyên truyền, chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn với 373 buổi chiếu phục vụ  77.050 lượt người xem. Tổ chức thành công Tuần phim kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017), thực hiện 49 buổi chiếu phục vụ 12.250 lượt người xem trên địa bàn các huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba; Yên Lập, Thanh Sơn, Tam Nông và thành phố Việt Trì. Thực hiện 1.327 buổi chiếu phục vụ miền núi, tại 620 điểm chiếu của 8 huyện miền núi, phục vụ khoảng 264.660 lượt người xem. Thực hiện 385 buổi chiếu phim miễn phí phục vụ các cháu thiếu nhi nhân dịp “Quốc tế Thiếu nhi 1/6”, “Tháng hành động vì trẻ em và nhân dịp Hè 2017”.

Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị, thành tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao quần chúng phục vụ tết Nguyên đán 2017; tổ chức Ngày chạy Olympic và kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam 27/3/2017; tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017.

Thể thao thành tích cao tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trong kỳ, ngành chức năng đã duy trì đào tạo tập trung 104 VĐV, tham gia thi đấu 18 giải thể thao toàn quốc, giành 114 huy chương (24 HCV, 30 HCB, 60 HCĐ); 03 giải thể thao quốc tế đạt 03 huy chương các loại (2HCV, 1HCĐ);...

e) Tai nạn giao thông

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông đường bộ (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2016), 1 vụ giao thông đường sắt và 44 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm 42 người chết (giảm 6 người) và 89 người bị thương. Từ ngày 16/8 đến 15/9/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 5 vụ va chạm giao thông đường bộ làm 7 người chết và 8 người bị thương.

 Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2017 lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 99.480 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 52 tỷ đồng;...

f) Tình hình thiên tai

Tính từ đầu năm đến hết ngày 17/9/2017,  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 7 đợt thiên tai, làm 4 người chết, 2 người bị thương; làm 22 cột điện hạ thế bị gãy đổ; 25 nhà bị sập, cuốn trôi; 362 nhà bị sạt lở tốc mái; 78 nhà ở bị ngập nước, hư hại; 64 lồng cá bị cuốn trôi; 592 lồng cá bị hư hỏng; hơn 800 tấn cá bị chết, mất; hơn 1.400 ha lúa, rau, hoa màu bị ngập (trong đó 488,81 ha lúa; 319,95 ha hoa màu bị mất trắng); Đất tả luy bị sạt lở gần 10.000 m3,... Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 110 tỷ đồng. Trong đó đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nhất diễn ra từ ngày 17-23/7/2017 do ảnh hưởng bão, kết hợp thuỷ điện Hoà Bình xả lũ đã làm sạt lở 1.500 m chiều dài bờ sông (Tam Nông); làm 321 lồng cá bị hư hỏng; hơn 600 tấn cá bị chết; 574,9 ha lúa, 127,3 ha rau, hoa màu bị ngập úng (trong đó 319,9 ha lúa; 91 ha rau, màu bị mất trắng), thiệt hại gần 90 tỷ đồng. Bên cạnh đó từ ngày 14 đến ngày 17/9/2017, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa lớn ngoài những thiệt hại về của, đã làm 2 người chết, 1 người bị thương;...

g) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

Tình hình cháy nổ: Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2017, toàn tỉnh xảy ra 46 vụ cháy, làm 1 người chết, 7 người bị thương, thiệt hại ước tính 204,9 tỷ đồng. Riêng từ ngày 17/8/2017 đến 15/9/2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 3 vụ cháy (huyện Phù Ninh 1 vụ, huyện Yên Lập 1 vụ, huyện Cẩm Khê 1 vụ),  thiệt hại ước tính trên 200 tỷ đồng (trong đó 1 vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra đêm ngày 27/8, tại Công ty TNHH Paldo Vina - Cụm công nghiệp Đồng Lạng - huyện Phù Ninh, đám cháy đã thiêu rụi một nhà kho cùng dây chuyền sản xuất mỳ gói, giá trị thiệt hại ước tính 200 tỷ đồng).

Tình hình vi phạm môi trường: Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2017, toàn tỉnh có 350 vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử lý với số tiền xử phạt trên 9,3 tỷ đồng (từ ngày 17/8/2017 đến ngày 15/9/2017, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 62 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 433,2 triệu đồng).