Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Năm 2017, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có một số thuận lợi cơ bản: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho hoạt động đầu tư - kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, cũng có một số khó khăn: Tình hình thiên tai, một số doanh nghiệp, sản phẩm công nghiệp có thế mạnh của tỉnh gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, và với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế trên địa bàn tỉnh đã phát triển ổn định và tăng trưởng khá, an ninh, quốc phòng được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, đạt được các kết quả quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực. Cụ thể như sau:
1. Tăng trưởng kinh tế
Kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017 tiếp tục tăng trưởng khá, vượt mục tiêu đề ra, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2017 theo giá so sánh 2010 ước đạt 35.634,5 tỷ đồng, tăng 7,75% so với năm 2016 (vượt kế hoạch 0,25%); trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,66%; khu vực dịch vụ tăng 7,48%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,74%.
Cơ cấu kinh tế (cơ cấu giá trị tăng thêm) năm 2017: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,00% (năm 2016 24,34%); khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 38,99% (năm 2016 37,73%); khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 39,01% (năm 2016 37,93%). Cơ cấu kinh tế 2017 có sự chuyển dịch theo hướng tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng và dịch vụ.
Đóng góp vào mức tăng trưởng chung 7,75%, khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất, đóng góp 4,0 điểm phần trăm; tiếp theo đó là các ngành dịch vụ đóng góp 2,72 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp 0,80 điểm phần trăm; thuế sản phẩm đóng góp 0,23 điểm phần trăm.
2. Tài chính, ngân hàng
Thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 ước đạt 5.443 tỷ đồng, vượt 11% so với dự toán. Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, đáp ứng cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 12.765 tỷ đồng, vượt 21% dự toán.
Hoạt động tiền tệ, tín dụng năm 2017 ổn định và tăng trưởng khá, lãi suất cho vay có nhiều ưu đãi đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô sản xuất; tổng vốn huy động cả năm ước đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng 22,9% so cùng kỳ; dự kiến tổng dư nợ tín dụng đạt 50 nghìn tỷ đồng, tăng 18,5%.
3. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng 0,35% so với tháng trước, tăng 3,28% so với tháng 12 năm trước (sau 12 tháng). CPI tăng so với tháng trước chủ yếu do tăng ở nhóm Giao thông tăng cao nhất 1,04% (nhóm phương tiện đi lại chỉ số giá tăng 0,37%; nhóm nhiên liệu chỉ số chung tăng 2,17%); nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 1,02%; nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ tăng 0,44% (trong đó nhóm lương thực tăng cao nhất 1,29%).
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm 2017 tăng 2,19% so với năm 2016, trong đó nhóm Thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất 43,00%, nhóm giáo dục tăng 7,17%; nhóm Giao thông tăng 6,61%; nhóm Nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,11%. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng giảm so với cùng kỳ đã góp phần kiềm chế tăng CPI như: nhóm Hàng ăn uống và dịch vụ giảm 4,81%; nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,23% và nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,1%.
Giá Vàng trong tháng giảm nhẹ 0,95% so với tháng trước; bình quân cả năm so với năm 2016 tăng 3,62%. Giá Đô la Mỹ giữ ở mức ổn định so với tháng trước, bình quân cả năm tăng 1,64% so với năm 2016.
4. Đầu tư, xây dựng
Tổng vốn đầu tư thực hiện năm 2017 ước đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn ngoài nhà nước ước đạt 14,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% (vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7%); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 4 nghìn tỷ đồng, tăng 49,4%; nguồn vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng, tăng 2% (vốn Trung ương quản lý ước đạt 1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6%; vốn địa phương quản lý ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6%).
Năm 2017, mặc dù giá cả vật liệu xây dựng có nhiều biến động, có thời điểm tăng cao so với thời điểm cùng kỳ năm trước nhưng do trên địa bàn có nhiều công trình khởi công mới nên ngành xây dựng vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, tăng 12,3% so với năm 2016. Trong đó: khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 5,9%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 9,7%; các loại hình khác tăng 16,5%.
5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp
Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên các phương diện như tiếp cận đất đai, nguồn vốn, thủ tục hành chính và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2017, toàn tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 651 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 4.231 tỷ đồng, tăng 12,8% về số doanh nghiệp và tăng 70,2% về số vốn đăng ký; bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 6,5 tỷ đồng.
Toàn tỉnh có 92 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,2% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 40 doanh nghiệp, tương đương cùng kỳ, trong đó có 26 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 70%), 12 công ty cổ phần, 2 doanh nghiệp tư nhân.
Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 152 doanh nghiệp, tăng 29,9% cùng kỳ, trong đó có 96 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 63,1%), 41 công ty cổ phần (chiếm 27%), 15 doanh nghiệp tư nhân.
6. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới
a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gặp nhiều khó khăn, vụ Đông Xuân thời tiết ấm, nhiệt độ trung bình cao hơn so với các năm gần đây đã tạo thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh trên cây trồng phát triển; đến vụ Mùa, mưa bão đã ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng trên một số diện tích lúa và rau màu; bên cạnh đó hoạt động chăn nuôi lợn hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá lợn tiếp tục giữ ở mức thấp, quy mô tổng đàn giảm.
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt 117,9 ngàn ha, bằng 99,1% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với năm 2016, trong đó: vụ Đông xuân gieo trồng 77,6 ngàn ha, giảm 1,6% so với cùng vụ năm trước; vụ Mùa gieo trồng 41,3 ngàn ha, giảm 0,6% so với cùng vụ năm trước. Diện tích cây lương thực có hạt đạt 85,3 ngàn ha, giảm 1,2% so với năm trước; diện tích lúa cấy đạt 67,1 nghìn ha, giảm 0,9%; diện tích ngô gieo trồng đạt 18,2 nghìn ha, giảm 2,6%;...
Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 54,81 tạ/ha, giảm 0,5% (-0,29 tạ/ha) so với năm 2016; trong đó, năng suất lúa vụ Chiêm xuân đạt 59,94 tạ/ha (mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây), tăng 0,4%. Năng suất ngô cả năm đạt 47,69 tạ/ha, tăng 2,2% (+1,04 tạ/ha) so với năm 2016; trong đó, năng suất ngô vụ Đông xuân đạt 48,37 tạ/ha, tăng 2,3%. Năng suất các nhóm cây khác như: rau xanh, cây công nghiệp hàng năm, đỗ đậu các loại và cây lâu năm nhìn chung không có nhiều biến động, giữ ổn định so với cùng kỳ. Trong đó, năng suất cây rau xanh ước đạt 146,7 tạ/ha, tăng 1,16% so với năm trước; năng suất bưởi ước đạt 97 tạ/ha, tăng 3,6%; năng suất bình quân chè búp tươi ước đạt 109,4 tạ/ha, tăng 5,5% (+5,69 tạ/ha);...
Tổng sản lượng hạt lương thực toàn tỉnh đạt 454,8 ngàn tấn, giảm 1,2% so với năm 2016, trong đó: sản lượng thóc đạt 368 ngàn tấn, bằng 97,7% kế hoạch năm, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng ngô đạt 86,8 ngàn tấn, vượt 1,6% kế hoạch năm và giảm 0,4%. Sản lượng chè búp tươi toàn tỉnh ước tính cả năm đạt 170,2 nghìn tấn, tăng 4,8% so với năm trước.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2017 về cơ bản giữ ổn định, riêng hoạt động chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá lợn tiếp tục giữ ở mức thấp. Tại thời điểm 1/10/2017, tổng đàn trâu toàn tỉnh có 66.952 con, giảm 6,4% so với cùng kỳ; tổng đàn bò có 123.044 con, tăng 1,2%; tổng đàn lợn (không kể lợn sữa) 798.917 con, giảm 17,4%; đàn gia cầm 13.281,6 nghìn con, tăng 6,1%. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh đạt 168,5 ngàn tấn, tăng 10,1% so với năm 2016; trong đó, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 128,2 ngàn tấn, tăng 11,3%;...
Các hoạt động trồng mới rừng tập trung, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng cây lâm nghiệp phân tán, khai thác gỗ, lâm sản trên địa bàn tỉnh năm 2017 đã được triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch ngay từ đầu năm,... Tổng diện tích rừng trồng mới trong năm ước đạt 9,7 ngàn ha, vượt 0,3% kế hoạch và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng gỗ khai thác các loại ước đạt 575 ngàn m3, tăng 10,8%, trong đó gỗ nguyên liệu giấy khai thác ước đạt 373,7 ngàn m3, chiếm 65% tổng sản lượng gỗ, tăng 7,5%; sản lượng củi khai thác ước đạt 70 ngàn ste, tăng 2,4%; vầu, luồng ước đạt 4.399 ngàn cây, tăng 2,3%;...
Sản xuất và nuôi trồng thuỷ sản năm 2017 chịu tác của thiên tai, tuy nhiên vẫn phát triển ổn định cả về quy mô lẫn chất lượng các sản phẩm thuỷ sản. Tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản toàn tỉnh đạt 10,5 nghìn ha, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; đến nay toàn tỉnh có 1.473 lồng/bè, tăng 2,9%. Tổng sản lượng thuỷ sản (gồm nuôi trồng và khai thác) trong năm ước đạt 34,4 ngàn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng cá nuôi trồng các loại đạt 31,7 nghìn tấn, tăng 4,9%.
b) Xây dựng nông thôn mới
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ước tính từ đầu năm đến hết năm 2017, toàn tỉnh công nhận thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 54 xã; huyện Lâm Thao tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
7. Sản xuất công nghiệp
Sản xuất Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2017 tiếp tục gặp nhiều khó khăn: giá cả một số vật tư đầu vào biến động thường xuyên, lãi suất tiền vay phục vụ cho sản xuất kinh doanh vẫn còn ở mức cao, sức mua thị trường giảm, lượng tồn kho lớn, tăng trưởng khu vực công nghiệp chủ yếu dựa trên đầu tư mới và đầu tư mở rộng, chưa có nhiều dự án đổi mới dây chuyền công nghệ,...
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2017 toàn tỉnh tăng 8,83% so với cùng kỳ. Đóng góp vào mức tăng chung của toàn ngành, ngành Khai khoáng tăng 40,53%; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,55%; ngành Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,88% và ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,42%.
Thống kê thường xuyên 19 ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy có đến 15/19 ngành chỉ số tăng so với cùng kỳ, bao gồm: Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 198,4%; Công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 88,55%; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 70,61%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 55,45%; In, sao chép bản ghi các loại tăng 26,72%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 19,70%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 17,31%; Sản xuất xe có động cơ tăng 16,29%; Sản xuất đồ uống tăng 15,46%; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 13,15%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 13,07%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,41%; Sản xuất trang phục tăng 11,47%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 10,98%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 4,26%;
8. Thương mại, dịch vụ
Trong năm 2017, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều khởi sắc, giá dầu thô tăng trở lại; bên cạnh đó, việc tăng cường các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp đã thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ một cách đáng kể.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2017 ước đạt 25.227,9 tỷ đồng, tăng 10,1% so năm 2016 (chưa loại trừ yếu tố giá). Trong đó, kinh tế cá thể ước đạt 11.654,5 tỷ đồng, chiếm 46,3% tổng mức và giảm 1,6%; kinh tế tư nhân đạt 11.003,3 tỷ đồng, chiếm 43,6% và tăng 16,4%; thành phần kinh tế nhà nước đạt 2.327,2 tỷ đồng, chiếm 9,2%, tăng 73,3%. Phân theo ngành kinh tế, hoạt động thương nghiệp đạt 21.740,7 tỷ đồng, chiếm 86,2% tổng mức và tăng 12,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.117,8 tỷ đồng, chiếm 8,4% và tăng 7,6%;...
Hoạt động vận tải phát triển ổn định, về cơ bản đã đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thư­ờng xuyên của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp năm 2017 ước đạt 3.985,2 tỷ đồng, tăng 10,8% so năm trước, trong đó: doanh thu vận tải hành khách ước đạt 464,6 tỷ đồng, tăng 10,4%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 3.097,8 tỷ đồng, tăng 10,2%. Sản lượng vận tải hàng hoá ước đạt 41,9 triệu tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ; sản lượng luân chuyển hàng hoá đạt 2.278,5 triệu tấn.km, tăng 10,7%. Sản lượng vận tải hành khách ước đạt 7,8 triệu hành khách, tăng 9,3%; sản lượng luân chuyển hành khách đạt 762,5 triệu hành khách.km, tăng 8% so năm trước.
Phát triển du lịch tiếp tục được các cấp chính quyền quan tâm, hạ tầng phục vụ du lịch tiếp tục được hoàn thiện, đã hoàn thành Tổ hợp khách sạn và Trung tâm thương mại Mường Thanh, đẩy nhanh tiến độ dự án Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ;... du lịch tiếp tục phát triển, doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 2.155 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; thu hút được 928.348 lượt khách lưu trú; trong đó có 276.362 lượt khách ngủ qua đêm;...
Tổng doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông năm 2017 ước đạt 1.960 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó doanh thu viễn thông ước đạt 1.800 tỷ đồng, chiếm 91,8% tổng số, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 1.710 nghìn thuê bao (bình quân 122 thuê bao điện thoại trên 100 dân), bằng 79,2% cùng kỳ, trong đó thuê bao di động đạt 1.688 nghìn thuê bao, ... nguyên nhân số lượng thuê bao di động giảm là do các nhà mạng thực hiện thu hồi SIM rác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng số thuê bao Internet ước đạt 650 nghìn thuê bao (bình quân 46 thuê bao internet trên 100 dân), tăng 67,3% so với cùng kỳ.
9. Các vấn đề xã hội    
a) Dân số, lao động, việc làm và đời sống dân cư
Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2017 ước tính 1.392 nghìn người, tăng 0,7% so với năm trước, trong đó: trong đó nữ chiếm khoảng 50,5%; dân số thành thị chiếm 18,8%. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên đạt 11,60‰, giảm 0,02‰.
Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế ước tính năm 2017 là 759,8 nghìn người, tăng 8,1 nghìn người so với năm 2016, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 54,6% tổng số, giảm 8 nghìn lao động; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22,9%, tăng 10 nghìn lao động; khu vực dịch vụ chiếm 22,4% tăng 6,1 nghìn lao động. Tỷ lệ lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế đã qua đào tạo ước đạt 26,7%, tăng 0,5 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động thất nghiệp 1,60%, giảm 0,04 điểm phần trăm.
Đời sống của người nông dân, nông thôn năm 2017 nhìn chung ổn định, ngày càng được cải thiện, các chính sách đầu tư, an sinh xã hội tiếp tục được tăng cường. Tình trạng thiếu đói xảy ra chủ yếu vào tháng 1 và tháng 2, tập trung ở các hộ dân cư thuộc vùng sâu, vùng xa và các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo do thiếu đất sản xuất lương thực, thiếu hoặc không có khả năng lao động, bị bệnh tật, cụ thể: kỳ tháng 01 có 372 hộ thiếu đói, với 1.157 nhân khẩu; kỳ tháng 02 có 573 hộ thiếu đói, với 1.780 nhân khẩu. Nhằm giảm bớt tình trạng thiếu đói, các địa phương đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ bị thiếu đói hơn 6,5 tấn gạo và hơn 200 triệu đồng tiền mặt;… Bên cạnh đó, nhân dịp Tết Nguyên đán các cấp, các ngành, các tổ chức nhân đạo đã tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà được 85.569 xuất quà với tổng trị giá 22.205,3 triệu đồng. Quà của Trung ương 30.631 xuất, trị giá 6.333,5 triệu đồng; quà của tỉnh 2.560 xuất, trị giá 1.167 triệu đồng; quà của huyện 6.953 xuất, trị giá 2.113,3 triệu đồng; quà của xã, phường, thị trấn 29.461 xuất, trị giá 4.975,6 triệu đồng và quà của các đơn vị, tổ chức cá nhân khác 15.964 xuất, trị giá 7.613 triệu đồng.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 141 nghìn công nhân, viên chức lao động. Nhìn chung, đời sống của công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được cải thiện, việc làm cơ bản ổn định, không có tình trạng thiếu hoặc mất việc làm kéo dài; ước tính tiền lương bình quân 1 tháng của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn trên 4,4 triệu đồng tăng so cùng kỳ là 0,4 triệu đồng. Trong đó: khu vực hành chính - sự nghiệp đạt trên 4,5 triệu đồng; khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt trên 4,2 triệu đồng; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 4,4 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn do mức thu nhập thấp hoặc bị doanh nghiệp nợ lương,…
b) Công tác an sinh xã hội
Công tác đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền; các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo là 8,81%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 7,03%;...
Theo báo cáo sơ bộ của ngành chức năng, đã có 72 nghìn người nghèo được cấp thẻ BHYT với tổng số tiền trên 346,5 tỷ đồng; hỗ trợ mua cấp thẻ BHYT cho 72 nghìn người thuộc hộ cận nghèo với tổng số tiền trên 44,7 tỷ đồng, đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo được cấp, sử dụng thẻ BHYT; thực hiện chi trả đầy đủ, đúng đối tượng đối với trên 257 nghìn người có công, trong đó chi trả trợ cấp hàng tháng trên 26 nghìn người;...
Công tác hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tiếp tục được đảm bảo; năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội đã đã giải quyết cho trên 33,1 nghìn lượt đối tượng vay vốn với trên 952,6 tỷ đồng, giảm 7,34% so cùng kỳ; trong đó đối tượng vay là hộ nghèo 282,7 tỷ đồng, đối tượng vay là hộ mới thoát nghèo 104,1 tỷ đồng; đối tượng vay là hộ SXKD tại vùng khó khăn 132,7 tỷ đồng,...
Tính đến hết tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh có 5.367 lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 8,7% so cùng kỳ; số lao động có quyết định hưởng bảm hiểm thất nghiệp hàng tháng là 5.113 người, giảm 11,4% với tổng số tiền chi trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ học nghề là trên 57,7 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ;...
Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm được chú trọng, các chương trình đào tạo về cơ bản phù hợp với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong từng ngành, lĩnh vực; năm 2017, ước giải quyết việc làm trên 16 ngàn lao động, đạt 103,8% so kế hoạch và tăng 10,5% so cùng kỳ; xuất khẩu lao động đạt trên 2,7 nghìn người vượt 11% kế hoạch năm, tăng 8,4%; đến nay trên địa bàn tỉnh có 52 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong năm thực hiện tuyển mới giáo dục nghề nghiệp cho 21,3 nghìn học viên,... tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo và truyền nghề ước đạt 60,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ ước đạt 26,7%.
c) Giáo dục, đào tạo.
Sự nghiệp giáo dục - đào tạo cơ hoàn thành bản các nhiệm vụ trọng tâm: Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục củng cố và phát triển; chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học ổn định và tiến bộ. Tại thời điểm đầu năm học 2017 - 2018, cả tỉnh có 318 trường mầm non (tăng 1 trường so với cùng kỳ); 299 trường tiểu học; 255 trường trung học cơ sở (tăng 1 trường so với cùng kỳ) và 5 trường phổ thông cơ sở; 44 trường trung học phổ thông; 1 trường phổ thông. Ước tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có thêm 36 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 648 trường.
Trong năm, ngành Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và hoàn thành theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Kết quả: Tỷ lệ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt khoảng 99,1% (năm học trước tỉ lệ đạt 98,8%).
Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2017 đoạt 53 giải: 2 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 21 giải Khuyến khích, cao hơn 2 giải nhất so với năm 2016, có 4 học sinh được dự thi vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Kết quả tham gia giao lưu Violympic 3 cấp học các môn Toán, Vật lí toàn quốc Phú Thọ là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có số lượng và chất lượng giải đứng đầu toàn quốc; đạt 1 giải Kim Cương trong cuộc thi OSE vòng thi quốc gia. Tổ chức thành công Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia - Khu vực phía Bắc, năm học 2016-2017 tại Phú Thọ. Kết quả có 17/18 dự án đạt giải (tăng 12 giải so với năm 2016) cao nhất từ trước tới nay, trong đó có 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 07 giải Ba và 04 giải Khuyến khích,...
Trong kỳ, hoàn thành Đề án sát nhập Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật với Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Vận tải; đề án sát nhập Trường Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý vào Trường Đại học Hùng Vương.
d) Hoạt động y tế
Năm 2017, thời tiết diễn biến thất thường, tình hình các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên người ngày càng gia tăng, có diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên là dịch sốt xuất huyết. Tính đến hết tháng 11, trên địa tỉnh có 1.604 ca mắc sốt xuất huyết, 12.474 ca mắc cúm, 2.214 ca mắc tiêu chảy, 1.188 ca mắc bệnh do virus Adeno,...
Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, ngành chức năng thường xuyên, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra về ATVSTP. Tính đến hết tháng 11/2017, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 9.905 cơ sở, kết quả có 82,8% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP,...
Tính đến hết tháng 11/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 100 người mắc, không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm, có 89 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ.
e) Hoạt động văn hoá, thể thao
Trong năm, ngành Văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với các cơ quan, các địa phương tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc thu hút đông đảo quần chúng tham gia: Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017); Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu 2017; 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); ngày quốc tế Lao động 1/5; 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2017); kỷ niệm 71 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017); 70 năm ngày chiến thắng sông Lô (24/10/1947-24/10/2017);...
Trong kỳ, ngành chức năng đã Tổ chức được 6 đợt tuyên truyền, chiếu phim với 1.440 buổi phục vụ các nhiệm vụ chính trị chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ thiếu nhi. Thực hiện được 1.616 buổi chiếu phục vụ miền núi; 565 buổi chiếu phim miễn phí phục vụ các cháu thiếu nhi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tháng hành động vì trẻ em và nhân dịp Hè 2017 .
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc được quan tâm chỉ đạo, ngày 8/12/2017 tại Hàn Quốc, Hát Xoan đã được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại,...
Ngành chức năng đã thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các hoạt động văn hóa và du lịch đối với 222 cơ sở, tổ chức (trong đó 196 cá nhân, 26 tập thể) và trên 300 lượt đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn. Kết quả đã phát hiện và xử lý kịp thời 52 cơ sở, cá nhân vi phạm các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, tỷ lệ dân số tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 34,7% (tăng 1,7% so với năm 2016).
Thể thao thành tích cao tiếp tục được quan tâm, duy trì đào tạo tập trung 104 vận động viên. Tính đến hết tháng 10/2017, các đoàn vận động viên tỉnh Phú Thọ đã tham gia thi đấu 23 giải thể thao toàn quốc đạt 121 huy chương các loại (25 HCV, 34 HCB, 62 HCĐ); 4 giải thể thao quốc tế đạt 04 huy chương các loại (3 HCV, 1 HCĐ).
f) Tai nạn giao thông
Năm 2017, số vụ tai nạn giao thông và thiệt hại về người do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông giao thông đường bộ, 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt và 54 vụ va chạm giao thông làm 64 người chết (giảm 3 người so với cùng kỳ) và 98 người bị thương (giảm 5 người so với cùng kỳ). Tính đến hết ngày 15/12/2017, Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 128.312 trường hợp (tăng gần 16 nghìn trường hợp so với cùng kỳ), tổng số tiền xử phạt trên 70,2 tỷ đồng (tăng hơn 9 tỷ đồng so với cùng kỳ).
g) Thiệt hại thiên tai
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 8 đợt thiên tai, ước thiệt hại 167,1 tỷ đồng (gấp hơn 2 lần cùng kỳ). Các đợt thiên tai đã làm 4 người chết; 5 người bị thương; 599,6 ha lúa và 922,2 ha hoa màu bị mất trắng; 24 con trâu bò, 45 con lợn, 1.412 con gia cầm bị chết; 1,2 nghìn tấn cá mất, chết do tràn bờ, cuốn trôi; 38 nhà bị sập, cuốn trôi; 515 nhà bị ngập nước; 526 nhà bị sạt lở, tốc mái; nhiều công trình công cộng khác bị thiệt hại.
h) Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường
Tình hình cháy nổ: Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2017, trên địa tỉnh xảy ra 58 vụ cháy (tăng 2 vụ so với cùng kỳ) làm 1 người chết, 12 người bị thương, tổng giá trị thiệt hại ước tính 206,5 tỷ đồng (tăng trên 200 tỷ đồng so với cùng kỳ);...
Tình hình vi phạm môi trường: Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2017 lực lượng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 472 vụ vi phạm môi trường (tăng 34 vụ so với cùng kỳ) với tổng số tiền xử phạt 10.849,7 triệu đồng