Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Tháng 10/2017, thời tiết trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp, mưa bão kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản toàn tỉnh.

Ước tính đến cuối tháng 10, diện tích lúa vụ mùa thu hoạch đạt 30.084,5 ha bằng 99,81% tổng diện tích gieo cấy; so với cùng kỳ năm trước giảm 1,7%. Diện tích ngô vụ mùa thu hoạch đạt 4.285,3 ha, bằng 100% diện tích gieo trồng, tăng 2,7%; diện tích khoai lang thu hoạch đạt 373,7 ha; diện tích lạc thu hoạch đạt 822,4 ha; diện tích đậu các loại thu hoạch đạt 326,2 ha; diện tích rau xanh các loại thu hoạch đạt 3.869,1 ha;… Theo đánh giá sơ bộ, năng suất các loại cây trồng vụ mùa năm 2017 giữ ổn định, tương đương cùng vụ năm trước; riêng cây lúa, do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão diễn biến phức tạp, nên năng suất lúa vụ mùa ước tính giảm nhẹ.  

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tích cực chỉ đạo cơ sở triển khai nhanh việc gieo trồng các loại cây vụ đông 2017-2018. Ước tính đến giữa tháng 10/2017, diện tích ngô gieo trồng ước đạt 6.864,6 ha; diện tích khoai lang ước đạt 514,3 ha; diện tích rau xanh các loại ước đạt 2.773,5 ha;…

Trong tháng, trên địa bàn không xuất hiện ổ dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; chăn nuôi lợn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, quy mô tổng đàn giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 69,1 ngàn con, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò ước đạt 123,1 ngàn con tăng 1,3%; tổng đàn lợn ước đạt 800,5 ngàn con, giảm 17,2%; tổng đàn gà 11,3 triệu con tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước;…

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào chăm sóc rừng trồng mới. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh đến hết tháng  10 ước đạt 9.506 ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh từ đầu năm ước đạt 491,1 nghìn m3, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 33 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 1.330,7 nghìn ste (riêng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 93,1 nghìn ste).

Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,3 nghìn ha, giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm, tổng sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 29,1 nghìn tấn, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước (riêng sản lượng trong tháng ước đạt 3,4 nghìn tấn).

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh tăng 1,05% so với tháng trước và tăng 11,05% so với tháng 10 năm 2016. Cụ thể từng nhóm ngành như sau:

Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 11,29% so với tháng trước và tăng 43,59% tháng cùng kỳ năm trước.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,67% so với tháng trước và tăng 10,99% so với tháng cùng kỳ năm trước. Sản xuất trong tháng tăng thấp chủ yếu do tác động trực tiếp của các nhóm chỉ số sản xuất giảm như: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, giảm 51,79%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy, giảm 25,57%; Sản xuất chế biến thực phẩm, giảm 8,63%;… và một số nhóm có mức tăng thấp như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, tăng 0,04%; Sản xuất đồ uống, tăng 1,02%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, tăng 2,21%; Sản xuất trang phục, tăng 2,77%;…

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 4,09% so với tháng trước nhưng giảm 0,10% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,26% so với tháng trước và tăng 1,11% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 6,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 39,39%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,30%; nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 4,6% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,64%;...

3. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 261,7 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,4% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 179,7 tỷ đồng, tăng 0,3%; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 54,8 tỷ đồng, tăng 5,1%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 27,1 tỷ đồng, tăng 3,0%;...

Một số công trình có giá trị đầu tư đạt khá trong tháng như: Đường trục chính nối trung tâm thị xã Phú Thọ với quốc lộ II ước thực hiện 15,4 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Việt Trì ước thực hiện 9,4 tỷ đồng; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối các xã vùng CT229 huyện Yên Lập gồm các xã Phúc Khánh, Thượng Long, Nga Hoàng, Xuân Thủy ước thực hiện 3,2 tỷ đồng; Cầu Mỹ Thuận - Minh Đài - Văn Luông, huyện Tân Sơn ước thực hiện 3 tỷ đồng tại huyện Tân Sơn; đường giao thông tránh lũ bên bờ Hữu sông Thao tuyến 1 và 2 (huyện Hạ Hòa) ước thực hiện 2,8 tỷ đồng, tuyến 3 ước thực hiện 3,1 tỷ đồng;...

Tính chung 10 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.403,2 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.725,8 tỷ đồng, giảm 4,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 480,8 tỷ đồng, tăng 81,67%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 196,5 tỷ đồng, tăng 36,8%.

4. Thương mại, dịch vụ, giá cả

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2017 xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.164,4 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước; trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 1.901,2 tỷ đồng, chiếm 87,8% tổng mức, tăng 0,8%; khách sạn, nhà hàng ước đạt 181,6 tỷ đồng, tăng 0,3% và dịch vụ khác ước đạt 81,7 tỷ đồng, tăng 1,4%,...

Tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 20.379 tỷ đồng, tăng 11,3% so cùng kỳ. Trong đó, thương nghiệp đạt 17.823,3 tỷ đồng, chiếm 87,5% tổng số và tăng 11,8 %; khách sạn, nhà hàng đạt 1.757, 5 tỷ đồng, tăng 8,2%; dịch vụ khác đạt 798,3 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ năm trước.

b) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2017 tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 2,46% tháng 12 năm trước (sau 10 tháng); tăng 2,24% cùng tháng năm trước (sau 12 tháng);...

Các nhóm hàng tăng so với tháng trước bao gồm: May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,80%; Giao thông tăng 0,68%; Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,56%; Giáo dục tăng 0,50%; Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD tăng 0,22%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%;...

Tháng 10/2017, giá vàng giảm 0,94% so tháng trước; giá đô la Mỹ (USD) tăng 0,01%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2017 tăng 2,04% so với cùng kỳ, nguyên nhân do tác động chủ yếu từ các nhóm: Thuốc và dịch vụ y tế (tăng 41,06%); Giáo dục (tăng 8,47%); Giao thông (tăng 6,81%);…

c) Vận tải hàng hoá và hành khách

Doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 10/2017 ước đạt 372,7 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách ước đạt 30,1 tỷ đồng, tăng 0,8%; vận tải hàng hóa ước đạt 277,8 tỷ đồng, tăng 1,2%;...

Sản lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng ước đạt 3.426,5 nghìn tấn, tăng 1,1% so với tháng trước; sản lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 149.497,5 nghìn tấn.km, tăng 2%.

Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 604,4 nghìn hành khách bằng 70.344 nghìn hành khách.km luân chuyển. So với tháng trước, sản lượng vận chuyển tăng 0,4% và sản lượng luân chuyển tăng 0,7%.

Tính chung 10 tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 38.441,1 nghìn tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.739.115,4 nghìn tấn.km, tăng 7,2%; Sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 5.438 nghìn hành khách, tăng  9%, sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 579.990 nghìn hành khách.km, tăng 9%.

5. Một số vấn đề xã hội

a) Tình hình y tế

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 10.277 ca mắc cúm, 1.794 ca mắc tiêu chảy, 1.196 ca mắc sốt xuất huyết (riêng tháng 9 có 466 ca mắc), 974 ca mắc bệnh do virus Adeno, 158 trường hợp mắc tay chân miệng (riêng tháng 9 có 109 ca mắc),…

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) được quan tâm, tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2017 đã kiểm tra 8.250 cơ sở, trong đó 82,9% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP (riêng trong tháng 9, đã kiểm tra 783 cơ sở, kết quả có 80,1% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP).

Theo báo cáo của ngành chức năng, tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2017,  trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 17 người mắc, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, có 69 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ.

b) Hoạt động văn hóa, thể thao

Trong tháng, ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm: 26 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/ 1991- 01/10/2017), ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, 70 năm chiến thắng sông Lô (24/10/1947-24/10/2017).

Từ ngày 6 đến 11/10/2017, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017 tổ chức khai mạc Giải bóng đá nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII, năm 2017. Tham gia giải bóng đá có 10 đội bóng với hơn 140 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho đội bóng huyện Thanh Sơn, Huy chương Bạc thuộc về đội bóng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 2 đội bóng là Công an tỉnh và thành phố Việt Trì cùng giành Huy chương Đồng.

Từ ngày 5 đến 12/10/2017 UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Công thương tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2017 tại thành phố Việt Trì. Đây là một trong những hoạt động thương mại quan trọng,  tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam.

c) Tình hình tai nạn, vi phạm giao thông

Từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông và 3 vụ va chạm giao thông đường bộ làm 7 người chết và 3 người bị thương. Tính từ đầu năm đến ngày 15/10/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt và 47 vụ va chạm giao thông làm 49 người chết và 92 người bị thương.

Từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2017, công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 8.547 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tổng số tiền xử phạt 5,3 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/10/2017, Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 108.027 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 57,6 tỷ đồng.

d) Tình hình thiên tai

Từ đầu tháng đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 đợt thiên tai (diễn ra từ ngày 10/10 đến ngày 12/10/2017) do có mưa to trên diện rộng và ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nước từ đầu nguồn đổ về làm 3 người bị thương; 21 cột điện hạ thế bị gãy đổ; 13 nhà bị sập, cuốn trôi; 137 nhà bị ngập nước; 164 nhà bị sạt lở tốc mái; 138,5 ha lúa và 1.959,6 ha hoa mầu bị ngập (trong đó: mất trắng 110,8 ha lúa và 602,3 ha hoa màu);  23 con trâu, bò, 39 con lợn, 1.087 con gia cầm bị chết; 725,5 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị tràn bờ; 42 lồng cá bị cuốn trôi; 81 lồng cá bị hư hỏng nặng; 369,5 tấn cá bị chết, cuốn trôi. Tổng giá trị thiệt hại ước 46.935,6 triệu đồng.

e) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 17/9/2017 đến 16/10/2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 2 vụ cháy (thành phố Việt Trì 1 vụ, huyện Thanh Thủy 1 vụ), thiệt hại ước tính 100 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến hết ngày 16/10/2017, toàn tỉnh xảy ra 48 vụ cháy, làm 1 người chết, 7 người bị thương, giá trị thiệt hại ước tính 205,6 tỷ đồng.

Tình hình vi phạm môi trường: Từ ngày 17/9/2017 đến ngày 16/10/2017, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 45 vụ vi phạm môi trường bị, xử phạt là 436,9 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 16/10/2017, trên địa bàn tỉnh có 395 vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử lý, với tổng số tiền xử phạt 9.776,6 triệu đồng.