Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Ước tính đến hết tháng 7 năm 2017, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa toàn tỉnh ước đạt 30,3 nghìn ha, tăng 0,6% so với cùng vụ năm trước; diện tích gieo trồng ngô vụ mùa ước đạt 3,5 nghìn ha, tăng 6,7%; diện tích khoai lang gieo trồng ước tính đạt 250,7 ha, giảm 7,1% so cùng kỳ năm trước; diện tích rau xanh gieo trồng ước tính đạt 2,7 nghìn ha, tăng 1,5%; diện tích cây đỗ đậu các loại gieo trồng ước tính đạt 247,7 ha, giảm 3,3%; diện tích cây lạc gieo trồng ước tính đạt 760,9 ha, tăng 1,7%. Trong tháng, tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng được kiểm soát tốt, một số địa phương xuất hiện tình trạng ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ,… gây hại nhẹ trên các trà lúa.

Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh ổn định, không xuất hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm,… Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 68,9 nghìn con, giảm 3,5% so với cùng kỳ; tổng đàn bò ước đạt 120,7 nghìn con, tăng 8,4%; tổng đàn lợn ước đạt 819,4 nghìn con, giảm 6,58%; tổng đàn gia cầm ước đạt 11,8 triệu con, tăng 3,7%, trong đó tổng đàn gà 9,9 triệu con;… Ước tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2017 sản lượng trứng gà đạt 70,3 triệu quả, tăng 5,9% so với cùng kỳ (riêng sản lượng trứng gà trong tháng ước đạt 11,9 triệu quả). Trong tháng, giá thịt lợn hơi liên tục tăng và đến nay đã hồi phục trở lại, làm cho người chăn nuôi phấn khởi, không còn bị thua lỗ. Tuy nhiên, người dân nên bình tĩnh với vấn đề thị trường và những quyết định trong sản xuất, nhất là tăng đàn lợn trong thời gian tới, vì dấu hiệu trên chưa hẳn là những biểu hiện căn cơ của quan hệ cung cầu và phát triển bền vững.

Tính đến hết tháng 7 năm 2017, tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh ước đạt 8.153,5 ha, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh ước đạt 251,7 nghìn m3 , tăng 6,4% (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 26,8 nghìn m3 ); sản lượng củi khai thác ước đạt 727,4 nghìn ste, tăng 1,5% (riêng sản lượng củi khai thác trong tháng ước đạt 62,2 nghìn ste);...

Diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản tháng 7/2017 ước đạt 10,1 nghìn ha, tăng 2,1 nghìn ha so với tháng trước, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng chủ yếu do diện gieo trồng lúa chiêm xuân đã thu hoạch xong chuyển sang nuôi cá vụ. Tính từ đầu năm, tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 18,8 nghìn tấn tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước (riêng tháng 7 sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 2,8 nghìn tấn);...

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 7 năm 2017 ước giảm 4,05% so với tháng trước nhưng tăng 4,13% so với tháng 7 năm 2016. Nguyên nhân sản xuất giảm so với tháng trước là do một số sản phẩm công nghiệp chủ đạo trên địa bàn tỉnh tập trung tiêu thụ sản phẩm tồn kho từ đầu năm.

Cụ thể từng nhóm ngành như sau: Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 28,15% so với tháng trước và tăng 10,43% so với tháng cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,61% so với tháng trước và tăng 3,71% so với tháng cùng kỳ năm trước. Chỉ số nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm so với tháng trước chủ yếu do tác động của các ngành: Sản xuất đồ uống (giảm 19,22%); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giảm 17,52%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (giảm 7,14%); Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (giảm 5,20%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (giảm 3,15%);… Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước,... và điều hòa không khí tăng 0,79% so với tháng trước và tăng 6,78% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,40% so với tháng trước nhưng giảm 1,69% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 5,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 28,64%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,33%; nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước,... và điều hòa không khí tăng 9,35%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,12%;... Chỉ số tiêu thụ nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2017 có mức tiêu thụ tăng 96,14% so với tháng trước, tập trung chủ yếu ở các ngành: sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 6,7 lần; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 78,71%; Sản xuất trang phục tăng 41,94%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 27,91%.

Chỉ số tồn kho nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6/2017 giảm 20,65% so với tháng trước, trong đó sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 51,96%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) giảm 50,80%;...

3. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 291,8 tỷ đồng, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 15,5% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 207,6 tỷ đồng, tăng 8,1%; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 57,9 tỷ đồng, tăng 8,9%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 26,4 tỷ đồng, tăng 11,9%;... Một số công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công trong tháng trên địa bàn các huyện, thành, thị như: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn; xây mới, sửa chữa lớp học các cấp, trạm y tế cấp xã,... Trong tháng, một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: Tuyến đường từ Tây Cốc đi Phương Trung huyện Đoan Hùng; tu bổ tôn tạo nghĩa trang chiến dịch Trạm Thản, xây dựng hạ tầng giao đất xã Phú Nham huyện Phù Ninh; Xây dựng Trạm y tế xã Bảo Yên, nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Trung Nghĩa, đường giao thông nông thôn bê tông xã Đào Xá huyện Thanh Thủy;…

Tính chung 7 tháng năm 2017, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.644,8 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.196,8 tỷ đồng, tăng 0,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 328,5 tỷ đồng, tăng 90,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 119,5 tỷ đồng, tăng 22,9%;...

4. Thương mại, giá cả, vận tải

a) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.055,1 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước; trong đó: ngành thương nghiệp ước đạt 1.793,2 tỷ đồng, chiếm 87,3% tổng mức, tăng 0,6% so với cùng kỳ; khách sạn, nhà hàng ước đạt 177,6 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng mức, giảm 0,5% và dịch vụ khác ước đạt 84,3 tỷ đồng, chiếm 4,1% tổng mức, tăng 0,5%.

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 13.952,3 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ. Trong đó, thương nghiệp đạt 12.189,2 tỷ đồng, chiếm 87,4% tổng mức và tăng 8,3%; khách sạn, nhà hàng đạt 1.208,5 tỷ đồng, chiếm 8,7% và tăng 7%; dịch vụ khác đạt 554,6 tỷ đồng, chiếm 4% và tăng 5% so cùng kỳ.

b) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2017 tăng 0,16% so tháng trước; so với tháng 7 năm trước tăng 1,18% (sau 1 năm); so với tháng 12 năm trước tăng 0,89% (sau 7 tháng). Các yếu tố chính làm tăng CPI tháng này bao gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 1,15%); hàng hoá và dịch vụ khác (tăng 0,69%); may mặc, mũ nón, giầy dép (tăng 0,09%); thiết bị và đồ dùng gia đình (tăng 0,08%); văn hoá, giải trí và du lịch (tăng 0,02%);... Tháng 7/2017, giá vàng giảm 0,86% so tháng trước; giá đô la Mỹ (USD) tăng 0,24%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm 2017 tăng 2,00% so với cùng kỳ, nguyên nhân do tác động chủ yếu từ các nhóm: Thuốc và dịch vụ y tế (tăng 36,21%); Giáo dục (tăng 10,54%); Giao thông (tăng 7,46%);…

c) Vận tải hàng hoá và hành khách

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 7/2017 ước đạt 320,7 tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách ước đạt 47,7 tỷ đồng, giảm 0,2%; vận tải hàng hóa ước đạt 252,8 tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng trước;... Sản lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng ước đạt 3.427,1 nghìn tấn, bằng 187.263 nghìn tấn.km luân chuyển. So với tháng trước, sản lượng vận chuyển tăng 0,1% và sản lượng luân chuyển tăng 0,2%. Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 671,7 nghìn hành khách, sản lượng luân chuyển hành khách đạt 75.686,3 ngàn hành khách.km. Tương đương tháng trước cả về sản lượng vận tải và luân chuyển hành khách.

Tính chung 7 tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 24.966,8 nghìn tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.267.738,7 nghìn tấn.km, tăng 7,1%; Sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 4.490,4 nghìn hành khách, tăng 7,6%, sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 489.399,6 nghìn hành khách.km, tăng 7,1%.

5. Một số vấn đề xã hội

a) Tình hình giáo dục

Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017 trên địa tỉnh Phú Thọ do sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Trường Đại học Giao thông vận tải và Trường Đại học Hùng Vương, với 38 điểm thi đặt tại 13 huyện, thành, thị. Số thí sinh đăng ký dự thi năm này là 12.357 thí sinh, trong đó có 11.451 học sinh THPT, 906 học sinh giáo dục thường xuyên (GDTX), 792 thí sinh tự do,... Có 5.697 thí sinh thi chỉ xét tốt nghiệp THPT; 6.029 thí sinh thi xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học; 628 thí sinh tuyển sinh đại học. Theo kết quả tổng hợp nhanh, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của toàn tỉnh năm 2017 (chưa tính thí sinh tự do) đạt 99,1%, cao hơn năm 2016 (năm 2016 tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,8%). Trong đó, hệ giáo dục THPT đạt khoảng 99,4%; hệ GDTX đạt 95,3%;...

b) Tình hình y tế

Tính đến hết tháng 6 trên địa bàn tỉnh xuất hiện 6.848 ca mắc cúm, 1.210 ca mắc tiêu chảy, 22 ca mắc sốt xuất huyết, 661 ca mắc bệnh do virus Adeno,... Đối với bệnh sốt xuất huyết, riêng trong tháng 6 có thêm 11 ca mắc, tuy nhiên không có trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, số ca mắc gia tăng đột biến, Ngành Y tế đã tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến của dịch, tuyên truyền cung cấp thông tin về dịch bệnh và cách phòng, tránh cho người dân như: tăng cường vệ sinh môi trường; xử lý thu gom rác thải đến từng khu, xóm; diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm loại bỏ mầm bệnh,... Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2017, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 6.478 cơ sở thực phẩm, trong đó 84% cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP. Ngộ độc thực phẩm tính đến hết tháng 6 xảy ra 1 vụ với 17 người mắc, không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm, có 46 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ. c) Hoạt động văn hóa, thể thao3 Trong tháng, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng, kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7); Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2017), kỷ niệm 87 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)

Hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng được tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, đặc biệt trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, phụ nữ, người cao tuổi,… Hướng đến đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ VIII năm 2017, tính đến hết tháng 6 toàn tỉnh đã có 261/277 xã, phường, thị trấn (đạt 94%) và 12/13 huyện, thị, thành tổ chức xong đại hội TDTT cấp xã.

d) Tình hình trật tự an toàn giao thông

Tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, 35 vụ va chạm giao thông; làm 28 người chết, giảm 5 người so với cùng kỳ và 76 người bị thương, tăng 11 người (riêng từ ngày 16/6 - 15/7/2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt và 5 vụ va chạm giao thông làm 5 người chết và 18 người bị thương). Từ ngày 16/6 - 15/7/2017, Công an tỉnh đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 9.230 trường hợp, trong đó tước giấy phép lái xe 1.621 trường hợp, tạm giữ 1.782 phương tiện;...., xử phạt: 5.838,7 triệu đồng. Lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành lang giao thông và vận tải hàng hóa, hành khách 52 trường hợp; kiểm tra tải trọng 180 xe, lập biên bản vi phạm hành chính 16 xe; xử phạt nộp kho bạc Nhà nước 65,4 triệu đồng.

e) Tình hình thiệt hại do thiên tai

Từ cuối tháng 6/2017 đến ngày 23/7/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 đợt thiên tai do thời tiết mưa kéo dài5 . Các đợt thiên tai đã làm 1 người bị thương; 35 lồng cá bị cuốn trôi, 321 lồng cá bị hư hỏng, 642,5 tấn cá bị cuốn trôi, chết; 19 ngôi nhà bị sập, bị cuốn trôi, 231 nhà bị sạt lở tốc mái; 1,5 km bờ vở sông, ngòi bị sạt lở, cuốn trôi; 23 đập, cống thủy lợi bị hư hỏng; 391,9 ha lúa và 91 ha hoa màu bị mất trắng;... giá trị thiệt hại do thiên tai ước tính trên 94,2 tỷ đồng.

f) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

Tình hình cháy nổ: Tính từ đầu năm đến hết ngày 16/7/2017, toàn tỉnh xảy ra 40 vụ cháy (tăng 6 vụ so với cùng kỳ), làm 1 người chết, 7 người bị thương, giá trị thiệt hại ước tính 4.766,5 triệu đồng. Riêng từ ngày17/6/2017 đến 16/7/2017 xảy ra 4 vụ cháy, làm 3 người bị thương, giá trị thiệt hại ước tính 509 triệu đồng (huyện Yên Lập 2 vụ, huyện Phù Ninh 1 vụ, huyện Tam Nông 1 vụ).

Tình hình vi phạm môi trường: Từ ngày17/6/2017 đến ngày 16/7/2017 trên địa bàn tỉnh phát hiện 49 vụ vi phạm môi trường và được xử lý, với tổng số tiền xử phạt là 1.016 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 16/7/2017 đã phát hiện 265 vụ vi phạm môi trường (tăng 41 vụ so với cùng kỳ), tổng số tiền xử phạt 8.555,5 triệu đồng