Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Dự tính đến hết tháng 8, toàn tỉnh đã kết thúc gieo cấy lúa vụ mùa 2017, tổng diện tích gieo cấy ước đạt 30,5 nghìn ha, giảm 0,3% cùng vụ năm trước; diện tích gieo trồng ngô vụ mùa ước đạt 4,2 nghìn ha, tăng 0,3%; diện tích khoai lang gieo trồng ước tính đạt 356,1 ha giảm 10,2%; diện tích rau xanh gieo trồng ước tính đạt 3,7 nghìn ha, giảm 0,6% so cùng kỳ năm  trước; diện tích đỗ đậu các loại gieo trồng ước tính đạt 313 ha, giảm 6,4%; diện tích cây lạc gieo trồng ước tính đạt 791,9 ha, giảm 0,8%;…

Nhìn chung, các loại cây trồng vụ mùa trên địa bàn tỉnh năm nay sinh trưởng và phát triển tốt; chỉ xuất hiện rải rác một số loại sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây lúa như: sâu cuốn lá nhỏ, chuột, khô vằn,... Trước tình hình đó, các ngành chức năng đã kịp thời chỉ đạo bà con nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng hướng dẫn chăm sóc làm cỏ, sục bùn, bón phân, lấy nước dưỡng lúa, bơm tiêu chống úng, phun thuốc phòng trừ kịp thời các ổ sâu bệnh.

Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh không xuất hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm; giá thịt lợn hơi thời gian gần đây không có biến động nhiều, giữ ở mức ổn định, có lãi cho người chăn nuôi. Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 65,6 nghìn con; tổng đàn bò ước đạt 113,7 nghìn con; tổng đàn lợn ước đạt 799,8 nghìn con; tổng đàn gia cầm ước đạt 12,4 triệu con, trong đó tổng đàn gà ước đạt 10,6 triệu con;…

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào chăm sóc diện tích rừng trồng mới. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh tính đến hết tháng 8/2017 ước đạt 8,8 nghìn ha giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh đến hết tháng 8/2017 ước đạt 309,7 nghìn m3, tăng 6,8% so với cùng kỳ (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 34 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 926,1 nghìn ste (riêng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 93,7 nghìn ste);…

Tổng diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,1 nghìn ha, tăng 64,4 ha so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do diện tích lúa ở các vùng lầy trũng không cấy được lúa mùa đã chuyển đổi sang nuôi thả cá vụ. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác tính từ đầu năm ước đạt 22,2 nghìn tấn tăng 7,6% (riêng tháng 8/2017 sản lượng thủy sản ước đạt 2,3 nghìn tấn).

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2017 tăng 6,74% so với tháng trước và tăng 6,43% so với tháng 8 năm 2016. Cụ thể từng nhóm ngành như sau:

Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,79% so với tháng trước nhưng tăng 5,82% so với tháng cùng kỳ.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,93% so với tháng trước và tăng 6,55% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm ngành sản xuất tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (tăng 65,29% và 33,33%); Dệt (tăng 12,59% và 4,53%); Sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 11,75% và 25,84%); Sản xuất trang phục (tăng 10,06% và 13,38%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 9,61% và 9,89%); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (tăng 8,41% và 48,44%); Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (tăng 8,33% và 18,18%); Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc, thiết bị (tăng 5,56% và 3,65%); Sản xuất đồ uống (tăng 2,64% và 8,25%);…

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 13,16% so với tháng trước và tăng 2,38% so với tháng cùng kỳ.

Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,27% so với tháng trước và tăng 6,77% so với tháng cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 5,97% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng tăng 40,23%; nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,50%; nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 7,51% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,10%;...

3. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 8/2017 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 253,7 tỷ đồng, giảm 9,0% so với tháng trước nhưng tăng 3,9% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện 180,7 tỷ đồng, giảm 9,0% so với tháng trước; ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện 48,9 tỷ đồng, giảm 9,8%; ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 24,1 tỷ đồng, giảm 7,6%;...

Một số công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công như: Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn khu 2 xã Chu Hóa (dự toán công trình 8,9 tỷ đồng), xây dựng trường mầm non xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì (dự toán công trình 11,1 tỷ đồng); dự án nâng cấp, cải tạo đường Hùng Vương (dự toán công trình 8,8 tỷ đồng), cải tạo nâng cấp đường nối từ tỉnh lộ 315B khu 9 xã Văn Lung nối đường Ngô Quyền, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ (dự toán công trình 8,5 tỷ đồng);...

Trong tháng, một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành như: Cải tạo nâng cấp đường xã Xuân Áng qua khu vực Hồ Hàm Kỳ (giá trị hoàn thành đạt 16 tỷ đồng), cải tạo đường giao thông xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa (giá trị hoàn thành  đạt 12,9 tỷ đồng); nâng cấp tuyến đường Phú Lợi Trường Thịnh đi chùa Khánh Long, thị xã Phú Thọ (giá trị hoàn thành 7,9 tỷ đồng);...

Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.885,6 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.368,6 tỷ đồng, giảm 2,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 373,8 tỷ đồng, tăng 87,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 143,1 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, dịch vụ, giá cả

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2017 xã hội trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.065,1 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước; trong đó khu vực kinh tế cá thể đạt 940 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước; khu vực kinh tế tư nhân đạt 912,4 tỷ đồng, giảm 0,3%;  khu vực kinh tế nhà nước đạt 192,4 tỷ đồng, giảm 0,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,4 tỷ đồng, tăng 0,1%. Phân theo ngành kinh tế: thương nghiệp ước đạt 1.800,3 tỷ đồng, chiếm 87,2% tổng mức, tăng 0,1%; khách sạn, nhà hàng ước đạt 180,8 tỷ đồng, tăng 0,9% và dịch vụ khác ước đạt 84 tỷ đồng, giảm 0,6%.

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 16.024,2 tỷ đồng, tăng 8,9% so cùng kỳ. Trong đó, thương nghiệp đạt 13.994,5 tỷ đồng, chiếm 87,3% tổng số và tăng 9,2 %; khách sạn, nhà hàng đạt 1.390,9 tỷ đồng, tăng 7,9%; dịch vụ khác đạt 638,8 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ.

b) Chỉ số giá (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2017 tăng 0,90% so với tháng trước, tăng 1,80% tháng 12 năm trước (sau 8 tháng); tăng 2,15% cùng tháng năm trước (sau 12 tháng);...

So với tháng trước có đến 6/11 nhóm hàng tăng bao gồm: Thuốc và dịch vụ y tế (tăng 2,25%); Giao thông (tăng 2,08%); Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD (tăng 1,55%); Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 1,14%); Giáo dục (tăng 0,37%); Hàng hoá và dịch vụ khác (tăng 0,07%). Bên cạnh đó, một số nhóm hàng giúp kiềm chế chỉ số giá như: May mặc, mũ nón, giầy dép (giảm 0,09%); Văn hoá, giải trí và du lịch (giảm 0,71%); Đồ uống và thuốc lá (giảm 0,82%);...

Tháng 8/2017, giá vàng tăng 2,12% so tháng trước; giá đô la Mỹ (USD) giảm 0,10%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2017 tăng 2,03% so với cùng kỳ, nguyên nhân do tác động chủ yếu từ các nhóm: Thuốc và dịch vụ y tế (tăng 38,21%); Giáo dục (tăng 10,53%); Giao thông (tăng 7,12%);…

c) Vận tải hàng hoá và hành khách

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải tháng 8/2017 ước đạt 305,9 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước. Trong đó, vận tải hành khách ước đạt 43,6 tỷ đồng, tăng 0,3%; vận tải hàng hóa ước đạt 240,8 tỷ đồng, tăng 0,2%;...

Sản lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng ước đạt 2.987,5 nghìn tấn, bằng 184.113,4 nghìn tấn.km luân chuyển. So với tháng trước, sản lượng vận chuyển tăng 0,4% và sản lượng luân chuyển tăng 0,8%.

Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 595,6 nghìn hành khách, tăng 0,4%; sản lượng luân chuyển hành khách đạt 69.245,3 nghìn hành khách.km, so với tháng trước tăng 0,5%.

Tính chung 8 tháng, sản lượng vận chuyển hàng hoá ước đạt 27.741,5 nghìn tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.447.215,9 nghìn tấn.km, tăng 6,7%; Sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 5.005,8 nghìn hành khách, tăng 5,6%, sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 550.846,6 nghìn hành khách.km, tăng 5,4%.

5. Một số vấn đề xã hội

a) Tình hình giáo dục

Đến nay, ngành Giáo dục hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu các cấp học năm học 2017-2018 đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học và lớp 6 THCS theo hình thức xét tuyển. Kết quả đạt được: Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 99,92%.

Tuyển sinh lớp 10 THPT theo cả 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển; các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh đã tuyển được 10.733 học sinh (trong đó có 150 học sinh được tuyển thẳng), còn thiếu 136 học sinh so với chỉ tiêu được giao. Các trường THPT ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tuyển được 1.757 học sinh (trong đó có 11 học sinh được tuyển thẳng), còn thiếu 417 học sinh so với chỉ tiêu.

b) Tình hình y tế

Tính đến hết tháng 7/2017, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 7.831 ca mắc cúm; 1.457 ca mắc tiêu chảy; 174 ca mắc sốt xuất huyết; 780 ca mắc bệnh do virus Adeno;... Riêng trong tháng 7 có sự gia tăng đột biến về số ca mắc sốt xuất huyết với 152 trường hợp, tuy nhiên các trường hợp này không nặng, không có trường hợp tử vong.

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) được chú trọng, tính từ đầu năm đến hết tháng 7/2017 đã có 7.024 lượt kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó có 83% cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP (riêng trong tháng 7, đã kiểm tra 546 cơ sở thực phẩm, trong đó có 78% cơ sở đạt tiêu chẩn ATVSTP).

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Trong kỳ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng, kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; 57 năm ngày Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2017); 82 năm Cách mạng tháng Tám;… Hướng dẫn các huyện, thành, thị tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962-19/8/2017).

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, từ ngày 24 đến ngày 30/7, Sở VH-TT&DL phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, chiếu phim tại các rạp chiếu phim và chiếu phim lưu động; giao lưu với các thương binh, bệnh binh và các cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 98 - Sư đoàn 316 (Quân khu 2);… Trong khuôn khổ tuần phim, hơn 30 bộ phim tài liệu và phim truyện đặc sắc được lựa chọn để trình chiếu tại Rạp chiếu phim Hòa Phong và chiếu phim lưu động tại một số huyện trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu là các phim: “70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng”, “Ngày cuối cùng của chiến tranh”, “K10”, “Tầng sâu bình yên”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Sống cùng lịch sử”,...

Phối hợp với Hội nông dân tỉnh Phú Thọ tham gia hội thi  “Nhà nông đua tài” vòng khu vực các tỉnh Miền Núi phía Bắc tại tỉnh Tuyên Quang đạt giải nhì toàn đoàn và giải sân khấu hóa xuất sắc cho phần thi “ý tưởng nhà nông”.

d) Tình hình tai nạn, vi phạm giao thông

Từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 4 vụ va chạm giao thông làm 7 người chết và 5 người bị thương. Tính từ đầu năm đến ngày 15/8/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông và 39 vụ va chạm giao thông làm 35 người chết và 81 người bị thương.

Từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2017, công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 11.117 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tổng số tiền xử phạt 6,5 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/7/2017, công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 90.428 trường hợp, tổng số tiền xử phạt 46,6 tỷ đồng.

e) Tình hình thiên tai

Từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra mưa lớn kèm theo bão làm 1 người chết (thuộc huyện Thanh Thủy); 18 cột điện hạ thế bị gãy đổ; 23 ha lúa, 52,5 ha hoa màu bị mất trắng; 5 ngôi nhà ở bị sập, bị cuốn trôi; 95 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái. Ước tổng giá trị thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

f) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 31/7 đến ngày 3/8/2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra mưa lớn kèm theo bão làm 1 người chết (thuộc huyện Thanh Thủy); 18 cột điện hạ thế bị gãy đổ; 23 ha lúa, 52,5 ha hoa màu bị mất trắng; 5 ngôi nhà ở bị sập, bị cuốn trôi; 95 ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái. Ước tổng giá trị thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Tình hình vi phạm môi trường: Từ ngày 17/7/2017 đến ngày 16/8/2017, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm môi trường, xử phạt là 351 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến hết ngày 16/8/2017, trên địa bàn tỉnh có 288 vụ vi phạm môi trường bị phát hiện và xử lý, xử phạt 8.906,5 triệu đồng.