Tình hình TTATGT tháng 10 năm 2022

Số liệu tính từ ngày 15/9/2022 đến ngày 14/10/2022.

I. Tai nạn giao thông

 

 

TAI NẠN GIAO THÔNG

SỐ VỤ

SỐ NGƯỜI CHẾT

SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Tháng 10 năm 2022

10 tháng năm 2022

Tháng 10 năm 2022

10 tháng năm 2022

Tháng 10 năm 2022

10 tháng năm 2022

 

Tháng 10 năm

2022

So với tháng liền kề

So với tháng cùng kỳ

 

Lũy kế năm 2022

So sánh với cùng kỳ

Tháng 10 năm

2022

So với tháng liền kề

So với tháng cùng kỳ

Lũy kế năm 2022

So sánh với cùng kỳ

Tháng 10 năm

2022

So với tháng liền kề

So với tháng cùng kỳ

Lũy kế năm 2022

So sánh với cùng kỳ

 

Đường bộ

3

-4

-1

37

8

5

-2

-3

44

7

0

-1

-2

17

8

 

Đường sắt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Đường thủy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Va chạm GTĐB

1

1

0

8

-7

0

0

0

0

0

0

0

0

8

-4

 

Cộng

4

-3

-1

45

1

5

-2

-3

44

7

0

-1

-2

25

4

 

Trong đó: - TNGT đặc biệt nghiêm trọng đường bộ: Không.

  • TNGT đường sắt: Không.
  • TNGT đường thủy: Không.

II. Đăng ký, đăng kiểm, quản lý phương tiện

Đăng ký: Ô tô 821 xe; mô tô 4.006 xe; xe mô tô điện, xe máy điện 423 xe; phương tiện thủy nội địa 15 phương tiện; xe máy chuyên dùng 27 xe; cấp giấy phép Liên vận Việt Lào 0 xe; cấp phù hiệu xe container 0 xe; cấp phù hiệu xe đầu kéo 24 xe; cấp phù hiệu xe tải 45 xe; cấp phù hiệu xe Taxi 04 xe; cấp phù hiệu xe tuyến cố định 16 xe; cấp phù hiệu xe hợp đồng 08 xe; cấp giấy phép kinh doanh vận tải 27 đơn vị; cấp phù hiệu xe buýt 0 xe.

Số lượng phương tiện được đăng kiểm: 5.564 xe, trong đó: 5.047 xe đạt, 517 xe không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm lần đầu.

Quản lý: Ô tô: 74.821 xe; mô tô: 946.289 xe; xe mô tô điện, xe máy điện: 48.912 xe.

III. Công tác cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Cấp mới: 5.021 giấy phép, trong đó: 3.036 ô tô; mô tô: 1.985.

Cấp đổi: 1.468 giấy phép, trong đó: 993 ô tô; mô tô: 475.

IV. Kết quả công tác TTKS, xử lý vi phạm: Trong tháng lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 6.088 trường hợp vi phạm, phạt tiền 6.452.555.000 đồng.

Nguồn: Ban ATGT tỉnh