Thứ bảy, 30/09/2023 22:10 Thứ bảy, 30/09/2023

Tình hình TTATGT tháng 5 năm 2023

(Số liệu tính từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 14 tháng 5 năm 2023

 1. Tai nạn giao thông

 

 

TAI NẠN GIAO THÔNG

SỐ VỤ

SỐ NGƯỜI CHẾT

SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Tháng 5 năm 2023

05 tháng năm 2023

Tháng 5 năm 2023

05 tháng năm 2023

Tháng 5 năm 2023

05 tháng năm 2023

Tháng 05 năm

2023

So với tháng liền kề

So với tháng cùng kỳ

 

Lũy kế năm 2023

So sánh với cùng kỳ

Tháng 05 năm

2023

So với tháng liền kề

So với tháng cùng kỳ

Lũy kế năm 2023

So sánh với cùng kỳ

Tháng 05 năm

2023

So với tháng liền kề

So với tháng cùng kỳ

Lũy kế năm 2023

So sánh với cùng kỳ

Đường bộ

4

1

1

15

-2

7

4

4

18

-3

0

0

0

0

-5

Đường sắt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Đường thủy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Va chạm GTĐB

1

1

0

4

-1

0

0

0

0

0

1

1

1

8

4

Cộng

5

2

1

19

-3

7

4

4

18

-3

1

1

1

8

-1

                                 

Trong đó: - TNGT đặc biệt nghiêm trọng đường bộ: Không.

 • TNGT đường sắt: Không.
 • TNGT đường thủy: Không.
  II. Đăng ký, đăng kiểm, quản lý phương tiện
 1. Đăng ký: Ô tô 440 xe; mô tô 1.878 xe; xe mô tô điện, xe máy điện 116 xe; phương tiện thủy nội địa 06 phương tiện; xe máy chuyên dùng 13 xe; cấp giấy phép Liên vận Việt Lào 3 xe; cấp phù hiệu xe container 0 xe; cấp phù hiệu xe đầu kéo 21 xe; cấp phù hiệu xe tải 79 xe; cấp phù hiệu xe Taxi 01 xe; cấp phù hiệu xe tuyến cố định 12 xe; cấp phù hiệu xe hợp đồng 09 xe; cấp giấy phép kinh doanh vận tải 29 đơn vị; cấp phù hiệu xe buýt 0 xe.
 1. Số lượng phương tiện được đăng kiểm (05 trung tâm đang hoạt động: 19-01V, 1902D, 1904D, 1905D, 1908D): 10.457 xe, trong đó: 8.039 xe đạt, 2.418 xe không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm lần đầu.
 2. Quản lý: Ô tô: 79.212; mô tô: 922.059 xe; xe mô tô điện, xe máy điện: 52.066 xe.
  III. Công tác cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
 3. Cấp mới: 1.525 giấy phép, trong đó: 1.302 ô tô; mô tô: 223.
 4. Cấp đổi: 1.893 giấy phép, trong đó: 1.162 ô tô; mô tô: 731.
  IV. Kết quả công tác TTKS, xử lý vi phạm

Trong tháng lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 4.819 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8.280.563.000 đồng. Lũy kế 05 tháng năm 2023: xử lý 25.629 trường hợp vi phạm, phạt tiền 38.323.595.000 đồng.

Nguồn: Ban ATGT tỉnh