Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm việc tại Công ty Điện lực Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 23/6/2022, Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc do đồng chí Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công ty Điện lực Phú Thọ về công tác sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện phát biểu tại buổi làm việc

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban trực thuộc Tổng công ty; lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ; các phòng chuyên môn, điện lực trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện đánh giá cao nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Phú Thọ trong những năm qua, nhất là trong 5 tháng đầu năm 2022. Qua đó đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho các hoạt động chính trị, kinh tế, sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị thời gian tới Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp chú trọng đổi mới phương pháp quản lý, tăng cường “chuyển đổi số”, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý, sửa chữa điện. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, giảm thiểu sự cố lưới điện.

Thực hiện rà soát, tập trung cải tạo, nâng cao năng lực truyền tải của lưới điện 110kV, cấy thêm các trạm 110kV mới. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp nhằm thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công trình điện.

Đồng chí đề nghị Công ty Điện lực Phú Thọ chủ động rà soát lại những chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng trong năm 2022, đồng thời có phương án, kế hoạch cụ thể để thực hiện để hoàn thành và vượt những chỉ tiêu Tổng Công ty giao...

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ đã báo cáo một số khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình điện... Đồng thời đề xuất, kiến nghị với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc một số giải pháp, phương án để khắc phục khó khăn. Đặc biệt là quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; phê duyệt, giao danh mục các dự án của Công ty Điện lực Phú Thọ...

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; điện năng thương phẩm đạt 1.313,11 triệu kWh, tăng 9,58% so cùng kỳ năm 2021.

Công ty Điện lực Phú Thọ đã không ngừng đổi mới công tác quản lý, vận hành nhằm tạo sự tiện lợi cho khách hàng. Đặc biệt, Công ty đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh "số hóa" hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, qua đó tiết kiệm nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong 5 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ điện toàn Công ty đạt 99,81%; trong đó tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ điện đạt 88,8%, vượt 10% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm giảm còn 4,8%, giảm 1,85% so với cùng kỳ năm 2021.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022

Công tác đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện được chú trọng. Trong năm 2022, Công ty Điện lực Phú Thọ được giao chi phí sửa chữa lớn với tổng giá trị 39.062 triệu đồng. Đến nay, Công ty đã triển khai và hoàn thành 39 hạng mục;  đồng thời đưa 13/14 TBA 110kV vào vận hành ở chế độ không người trực và 1/14 TBA 110kV vào vận hành chế độ thao tác xa có người giám sát tại chỗ...

Huyền Trang