Tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 23/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn, Phan Tâm đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ có đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Viễn thông Phú Thọ, Viettel Phú Thọ; lãnh đạo và chuyên viên phòng Bưu chính - Viễn thông của Sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai từ năm 2016 với 5 chương trình thành phần và 22 nhiệm vụ cụ thể. Sau 5 năm, việc triển khai chương trình đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của cả nước.

Các doanh nghiệp viễn thông đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích; tích cực, chủ động phát triển hạ tầng băng rộng đến xã còn trắng dịch vụ viễn thông. Việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số được thực hiện tốt, góp phần thực hiện thành công Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020 và giải phóng băng tần cho mục đích phát triển viễn thông trong thời gian tới. Việc hỗ trợ ngư dân sử dụng dịch vụ thông tin, liên lạc, tìm kiếm cứu nạn trên biển tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, giúp ngư dân bám biển; góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tính đến năm 2019, các doanh nghiệp viễn thông đã đóng góp trên 8.100 tỷ đồng vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, đạt 112% so với dự kiến, tạo nguồn tài chính cho việc chủ động thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam. Tuy nhiên, xuất phát từ nhu cầu sử dụng vốn cho chương trình và để hỗ trợ doanh nghiệp giảm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng thu đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông.

Đến hết năm 2020, thông qua chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, gần 18.000 trường học, bệnh viện đã được hỗ trợ sử dụng dịch vụ Internet băng rộng, qua đó tăng cường phổ cập dịch vụ Internet cho học sinh ở các cơ sở giáo dục trên cả nước. Hiện cả nước không còn xã trắng hoàn toàn dịch vụ viễn thông mà chỉ còn các thôn, bản, đảo chưa có dịch vụ do đặc thù điều kiện địa hình rất khó khăn trong phát triển hạ tầng và mạng lưới cung cấp dịch vụ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn đề nghị: Từ nay đến hết ngày 31/12/2021, các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương phối hợp với Bộ để triển khai thực hiện Quyết định 1159/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc “Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020”.

Định hướng về chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong giai đoạn tới cần hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phạm vi, đối tượng thụ hưởng cụ thể với chất lượng và giá cước dịch vụ hợp lý. Đồng thời, hỗ trợ hiện thực các mục tiêu về chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, dịch vụ thông tin di động tại tất cả các địa bàn cấp thôn trên phạm vi cả nước. Trong đó ưu tiên đảm bảo tất cả các thôn, bản, làng, ấp, đảo có người sinh sống và các nhà giàn được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; hỗ trợ các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông.

Để chương trình mới sớm hoàn thiện và đưa vào triển khai đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp vào các nội dung chương trình; đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực, phối hợp với Bộ tiến hành khảo sát các nội dung chương trình trong thời gian tới.  

Thanh Hòa