Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PhuthoPortal - Ngày 9/6/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng Bằng khen cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế; lãnh đạo các huyện, thành thị.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và cử tri trong toàn tỉnh đã nỗ lực, tập trung trí tuệ, cơ sở vật chất để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Thắng lợi của cuộc bầu cử đã cho thấy những bước chuẩn bị bài bản, thống nhất của cả hệ thống chính trị, các lực lượng xã hội; là cơ sở để xây dựng bộ máy chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Sau hơn 4 tháng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và thành công tốt đẹp. Thành công của cuộc bầu cử được thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đến triển khai công tác nghiệp vụ và kết quả cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phát huy những kết quả đã đạt được sau cuộc bầu cử, để bộ máy chính quyền khóa mới sớm được kiện toàn và kịp thời đi vào hoạt động, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các tổ chức phụ trách bầu cử căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thực hiện tốt các nhiệm vụ sau cuộc bầu cử. Ủy ban Bầu cử các cấp căn cứ vào biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan người trúng cử đại biểu HĐND, khẩn trương tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử thuộc trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

“Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, vừa khẳng định việc tổ chức cuộc bầu cử đã được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín, đồng thời vừa khẳng định kết quả bầu cử, lựa chọn được những người đại biểu ưu tú, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Chỉ có những người đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ tư cách, người trúng cử mới chính thức trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật” - Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị, các địa phương chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ Nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng thời gian, quy trình, quy định của Luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo điều kiện để hệ thống bộ  máy chính quyền địa phương hoạt động đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ. Bộ máy chính quyền khóa mới sau khi được kiện toàn cần sớm triển khai nghiên cứu, xem xét, giải quyết các nội dung mà các cử tri đã phản ánh, đề nghị trong các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành chức năng căn cứ nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc bồi dưỡng kiến thức về công tác đại biểu đối với đại biểu HĐND các cấp; chú trọng đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với các đại biểu trẻ tuổi, đại biểu mới chưa có kinh nghiệm công tác, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, nâng cao hiệu lực của HĐND các cấp, nhất là chất lượng đại biểu và hiệu lực hoạt động của HĐND cấp xã trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi; tuyên truyền, vận động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương đã đề ra trong năm 2021.

Với sự thành công của cuộc bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu tin tưởng đây sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang điều hành phiên thảo luận

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử. Trong đó, tập trung vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh; đảm bảo y tế phục vụ bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; công tác thông tin, tuyên truyền triển khai sâu rộng toàn diện tạo không khí sôi động trước, trong và sau bầu cử…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai bầu cử, song dưới sự lãnh chỉ đạo của Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng, ý thức trách nhiệm cao của các Tổ bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai khẩn trương, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công khai, đúng luật. Công tác tuyên truyền được triển khai với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, đúng trọng điểm, trọng tâm từng giai đoạn tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội toàn dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử ổn định. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử được thực hiện tốt.

Đặc biệt, Phú Thọ là 1 trong 2 tỉnh trong cả nước đã chủ động, sáng tạo trong việc điều chỉnh thời gian và hình thức tiếp xúc cử tri để đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu bằng hình thức trực tuyến. Cách làm này đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh cả nước và tỉnh đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, đảm bảo tiến độ công tác bầu cử, đồng thời tăng khả năng tương tác giữa các ứng cử viên và cử tri song vẫn thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn tham gia thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền cho cuộc bầu cử

Cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,80%. Phú Thọ là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao trong cả nước. Kết quả của cuộc bầu cử cơ bản đảm bảo bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần theo định hướng. Trong đó, đã bầu đủ 7 ĐBQH tỉnh khóa XV (trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu); bầu đủ 70 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX; bầu đủ 446 đại biểu HĐND cấp huyện. Riêng HĐND cấp xã, bầu ra 5.098 đại biểu, thiếu 61 đại biểu. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã được nhân dân tín nhiệm, trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc tham gia thảo luận về đảm bảo y tế phục vụ bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Với những kết quả đạt được, 6 tập thể, cá nhân được Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trong dịp này, 50 tập thể và 28 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hương Giang