Tổng kết hoạt động của Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật và Hội đồng tư vấn Kinh tế - Văn hóa - xã hội nhiệm kỳ 2014 - 2019

PhuthoPortal - Ngày 14/9, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng tư vấn (HĐTV) về Dân chủ - Pháp luật và HĐTV về Kinh tế - Văn hóa - Xã hội.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí thành viên 2 HĐTV.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 của HĐTV về Dân chủ - Pháp luật và HĐTV về Kinh tế - Văn hóa - Xã hội.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, 2 HĐTV tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình. Duy trì chất lượng hoạt động, nhất là duy trì mối quan hệ, phối hợp công tác với Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá những mặt hoạt động được và khắc phục những mặt chưa được.

Các HĐTV chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hằng năm, theo từng lĩnh vực cụ thể, đảm bảo sát yêu cầu nhiệm vụ, thiết thực, hiệu quả. Tích cực phối hợp với các thành viên Ủy ban MTTQ trong công tác giám sát, tư vấn, đảm bảo sát yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Công Khanh - Chủ nhiệm HĐTV về Dân chủ - Pháp luật phát biểu thảo luận tại hội nghị

Nhiệm kỳ qua, 2 HĐTV đã tích tham gia các hoạt động tư vấn giám sát; phản biện xã hội; xây dựng pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các thành viên HĐTV đã trực tiếp tham gia nhiều nội dung giám sát, khảo sát theo các chuyên đề về thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp của người dân… Thông qua công tác giám sát, đã có các đề xuất, kiến nghị gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các Bộ, ban, ngành của Trung ương; cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí thôi không tham gia thành viên các HĐTV

Đồng thời, các HĐTV đã tham gia vào 3 hội nghị phản biện tư vấn, giám định xã hội, đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị phù hợp, kịp thời; đóng góp hàng trăm lượt ý kiến với trên 30 dự thảo dự án luật và các dự thảo văn kiện của tỉnh.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và Quyết định kiện toàn 2 HĐTV nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 18 thành viên.

Vũ Tuân