Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2022

PhuthoPortal - Ngày 16/9/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách (TDCS) xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 - 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích  xuất sắc trong 20 năm thực hiện TDCS giai đoạn 2002 - 2022

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) tỉnh; Hoàng Minh Tế - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Nam - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại điện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, Ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và đồng chí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Hoàng Minh Tế ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ngân hàng CSXH tỉnh trong 20 năm qua. Các đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện TDCS trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm gắn triển khai TDCS với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Hằng năm quan tâm bố trí một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay TDCS. Bên cạnh đó, tập trung công tác quản trị, điều hành, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và các tổ chức có liên quan đến hoạt động TDCS; các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lồng ghép có hiệu quả các chương trình cho vay, thực hiện tốt các nội dung ủy thác nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động TDCS trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng và các cá nhân được nhận Bảng Vinh danh của Ngân hàng CSXH Việt Nam

Các đồng chí đề nghị: Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cần tiếp tục phát triển theo hướng ổn định, tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình TDCS; đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững…

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Hoàng Minh Tế trao Bằng khen, Giấy khen của một số bộ, ngành Trung ương cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện TDCS giai đoạn 2002 - 2022

Sau 20 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ngân hàng CSXH Trung ương, từ 3 chương trình cho vay TDCS, đến nay Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã triển khai cho vay 20 chương trình TDCS. Hiện tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt gần 5.180 tỉ đồng, tăng 27,43 lần so với cuối năm 2002; tốc độ tăng trưởng bình quân trên 17%/ năm. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 5.170 tỉ đồng, tăng 27,81 lần so với cuối năm 2002, với số khách hàng còn dư nợ 110.980 khách hàng. Tỉ lệ nợ xấu chiếm 0,11%/tổng dư nợ, giảm 0,64% so với thời điểm cuối năm 2002. 

Thông qua thực hiện các chương trình TDCS đến các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 5,89% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,68%.

Quang cảnh hội nghị

Trong dịp này, 4 cá nhân được Ngân hàng CSXH Việt Nam vinh danh; 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của một số bộ, ngành Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện TDCS giai đoạn 2002 - 2022.

Liên Linh