Trên 1,3 tỷ đồng hỗ trợ mua thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Thực hiện chương trình hỗ trợ mua thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2021, đến ngày 15/10/2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội đã ủng hộ trên 1,3 tỷ đồng, nâng tổng số kinh phí hỗ trợ hiện có lên 2.675.597.494 đồng (trong đó có 1.290.984.286 đồng từ năm 2020 chuyển sang).

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, BHXH tỉnh, Vietcombank chi nhánh tỉnh Phú Thọ trao tặng sổ BHXH cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Việt Trì

Từ nguồn kinh phí ủng hộ, BHXH tỉnh đã tổ chức tặng 17 sổ BHXH cho các đối tượng là các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn (do Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị); người nghèo trên địa bàn thành phố Việt Trì (do UBND xã, phường đề nghị) với số tiền là 41.062.463 đồng. Tặng 4.945 thẻ BHYT (trong đó 871 thẻ cho học sinh, sinh viên; 4.074 thẻ cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo) với số tiền là 280.469.884 đồng.

Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội của tỉnh đã chủ động phát động trong cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị và thống nhất ban hành kế hoạch hoạt động của năm 2021, trong đó có nội dung vận động, ủng hộ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT. Đây là cách làm sáng tạo nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội để tăng độ bao phủ BHXH, BHYT nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 60-NQ/TU ngày 29/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh tổ chức quản lý theo dõi sử dụng kinh phí chặt chẽ, chỉ để tặng Sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho những người dân còn nhiều khó khăn, trên cơ sở đề xuất của Hội Cựu chiến binh tỉnh và UBND huyện, thị xã theo đúng kế hoạch của Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội, để ngày càng có nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ BHYT, tránh được “bẫy nghèo y tế”.

Thời gian tới, các đơn vị trong Khối Thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh tiếp tục phát huy, đa dạng hóa các hoạt động quyên góp, ủng hộ người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT, BHXH tự nguyện… để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với nhiều người dân hơn, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các hộ cận nghèo trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại nhằm phát triển bền vững chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với các địa phương lựa chọn tặng sổ BHXH cho người nghèo, tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người dân, học sinh sinh sống tại các thôn, xã theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Vũ Tuân