Triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước 40.000 tỉ đồng

PhuthoPortal - Ngày 27/5/2022, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 (Nghị định số 31) của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 (Thông tư số 03) của NHNN về chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước 40.000 tỉ đồng.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú phát biểu tại hội nghị

Tại điểm cầu Phú Thọ, dự hội nghị có lãnh đạo NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Nghị định số 31 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2022 đến hết ngày 31/12/2023 nhằm quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm; tổng mức hỗ trợ là 40.000 tỉ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp: Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh gồm hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xuất bản phần mềm; lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin; có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án cho Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố; tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Điều kiện khách hàng được hỗ trợ lãi suất là phải đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Khoản vay được sử dụng vốn đúng mục đích và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú đề nghị các đơn vị thuộc NHNN, các ngân hàng thương mại tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc cho vay hỗ trợ lãi suất; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất.

Liên Linh