Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

PhuthoPortal - Ngày 18/1/2022, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: chinhphu.vn)

Dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Vũ Đức Đam -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thời gian qua, chúng ta đã triển khai nhiều cơ sở dữ liệu và sau khi cân nhắc, tính toán, Chính phủ đã xác định lấy cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm nền tảng chính để kết nối các cơ sở dữ liệu. Việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử là phù hợp với Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Cần phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Tổ công tác triển khai Đề án cần thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các tỉnh, thành phố sớm thành lập tổ công tác triển khai Đề án cấp tỉnh, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia; huy động sự vào cuộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian đầu triển khai Đề án sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng càng khó khăn càng cần đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng để tìm ra những giải pháp phù hợp triển khai thực hiện tốt Đề án, tất cả vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lợi ích của Quốc gia, dân tộc.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án).

Đề án xác định 7 quan điểm chỉ đạo, trong đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. Người dân chỉ phải cung cấp thông tin, giấy tờ một lần cho các cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước

Mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích, gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Vũ Tuân