Triển khai một số biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ nguy cơ khi xuất hiện ca bệnh tại huyện Phù Ninh

PhuthoPortal - Ngày 29/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3238/UBND-KGVX về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch theo cấp độ nguy cơ khi xuất hiện ca bệnh tại huyện Phù Ninh.

Dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến nhanh, khó lường. Ngày 28/7/2021 trên địa bàn huyện Phù Ninh đã xuất hiện 3 trường hợp ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Để kịp thời ngăn chặn, không để dịch bệnh lan rộng, ảnh hưởng đến đời sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Huyện ủy, UBND huyện Phù Ninh khẩn trương, quyết liệt triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng chống dịch đã được giao tại các văn bản chỉ đạo của tỉnh (Gồm: Vận hành Chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19; công tác giám sát di biến động, rà soát người trở về từ các vùng ổ dịch và các tỉnh/thành phố đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thực hiện công tác cách ly y tế, xét nghiệm sàng lọc; công tác chỉ đạo rà soát, lập danh sách toàn bộ lái xe vận tải hành khách và vận tải hàng hóa liên tỉnh đang lưu trú trên địa bàn để quản lý, theo dõi việc yêu cầu khai báo y tế ngay sau mỗi chuyến đi ngoại tỉnh, công tác xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 khi lái xe trở về/đi qua vùng ổ dịch; công tác chỉ đạo việc nắm bắt, theo dõi các trường hợp người dân có nhu cầu đi ra ngoài tỉnh, đi qua và đến các vùng có dịch).

Thực hiện công tác báo cáo hằng ngày đối với việc triển khai các nhiệm vụ thông qua Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để tổng hợp, theo dõi.

2. Đối với các trường hợp ca bệnh F0 phát hiện trên địa bàn huyện Phù Ninh: Giao Sở Y tế khẩn trương chuyển các trường hợp ca bệnh F0 về Bệnh viện dã chiến của tỉnh để điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương truy vết, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo đúng quy định đối với các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan.

3. Giao UBND huyện Phù Ninh căn cứ mức độ đánh giá nguy cơ của dịch bệnh để cân nhắc, áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với các địa điểm xuất hiện ổ dịch khẩn trương, kịp thời; bảo đảm việc phong tỏa, cách ly gọn, hẹp để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động kinh tế - xã hội của người dân.

Đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh: UBND huyện Phù Ninh tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại các cơ sở, sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh đã ban hành. Cân nhắc, xem xét việc hạn chế hoạt động ở mức độ cao hơn đối với một số hoạt động, loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu để tăng cường phòng, chống dịch.

BBT