Triển khai quyết định kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

PhuthoPortal - Ngày 4/8/2022, Đoàn kiểm tra số 539 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn triển khai Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với BTV Tỉnh ủy Phú Thọ về kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo dự kiến, đoàn tiến hành kiểm tra tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ từ ngày 4/8 - 30/9/2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là thời điểm quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai công tác kiểm tra, giám sát. Trong năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 11 đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban cán sự của 33 tổ chức đảng, trong đó có BTV Tỉnh ủy Phú Thọ.

Để hoàn thành tốt chương trình của Đoàn kiểm tra, đồng chí yêu cầu BTV Tỉnh ủy Phú Thọ xây dựng báo cáo dựa trên đề cương chi tiết đã được soạn thảo, đảm bảo chất lượng, thời gian theo yêu cầu. Trong xây dựng nội dung báo cáo cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với thực tiễn tình hình của địa phương; tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, nhất là công tác quán triệt, triển khai các văn kiện của trung ương và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Về phía đoàn kiểm tra, đồng chí yêu cầu cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo quyết định của Bộ Chính trị; triển khai theo đúng quy trình, quy định và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đoàn; xác định trọng tâm, trọng điểm và những nhiệm vụ cốt lõi trong công tác kiểm tra, tránh dàn trải. Thông qua công tác kiểm tra giúp tỉnh Phú Thọ chỉ ra những ưu điểm, mặt làm tốt để phát huy; các yếu kém, hạn chế, tồn tại để khắc phục; đề xuất các giải pháp, kiến nghị, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ tỉnh và sẽ chỉ đạo BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát đề cương báo cáo, phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, thực hiện trung thực, đầy đủ các nội dung được kiểm tra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn qua nghiên cứu các tài liệu, báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra sẽ đưa ra những đánh giá trung thực, khách quan, chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ để tỉnh đề ra những giải pháp khắc phục, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Hội nghị nghe công bố Quyết định 539-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của BCH Trung ương về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đối với Ban cán sự Đảng: Bộ Giao thông vận tải, Kiểm toán Nhà nước và BTV Tỉnh ủy Phú Thọ. Theo đó, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; báo cáo kết quả kiểm tra các Ban cán sự theo quyết định, trình Bộ Chính trị trong quý III/2022.

Thương Huyền - Hoàng Hà