Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3033/UBND-NCKS về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đặc xá năm 2021, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai toàn diện công tác đặc xá năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh đủ điều kiện đề nghị đặc xá gửi Tổ thẩm định liên ngành và tổ chức thực hiện quyết định đặc xá. Chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được đặc xá về cư trú tại địa phương, hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và các văn bản liên quan đến công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Y tế: Phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2021 bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp các loại giấy tờ liên quan bệnh tật của người được đề nghị đặc xá.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Phối hợp với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giúp đỡ người được đặc xá vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

5. Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh; Cơ quan Thi hành án hình sự tỉnh, cấp huyện; Tòa án nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân cấp huyện trong việc cung cấp thông tin, giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự của người đủ điều kiện được đề nghị đặc xá; nhận, chuyển giao giấy tờ, tiền, tài sản mà người phải thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự khác đã nộp.

6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh: phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đặc xá năm 2021.

7. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh: Phối hợp cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương đặc xá năm 2021; chỉ đạo Ủy ban MTTQ cấp huyện phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật; giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

8. UBND các huyện, thành, thị: Phối hợp với Ủy ban MTTQ, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xoá bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận đồng các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

BBT