Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2023

PhuthoPortal - Ngày 23/3/2023, UBND tỉnh ban hành văn bản số 974/UBND-CNXD về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống buôn lậu, gian lậ thương mại và hàng giả trên địa bàn năm 2023.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Quản lý thị trường, các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện, thành, thị: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch và các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thành viên, tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý vi phạm, đặc biệt trong các lĩnh vực: Thuế, thương mại điện tử, chuyển giá… và các ngành hàng, mặt hàng thiết yếu có tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội của người dân: Xăng dầu, khí đốt, lương thực, thực phẩm (thịt lợn, thức ăn chăn nuôi), phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật liệu xây dựng…

Chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, lĩnh vực, hoạt động nổi lên, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới. Tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để xác định và xử lý đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm tụ điểm ở một số tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chéo về việc chấp hành các quy định pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng lợi dụng hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng về hình thức, đảm bảo nội dung và chất lượng tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhận thức đúng, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; công khai hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng để các tầng lớp nhân dân biết, trao đổi, chia sẻ, tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo qua đường dây nóng.

Đề cao, gắn trách nhiệm người đứng đầu các ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương các cấp với kết quả công tác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về việc chấp hành các quy định pháp luật, nhằm phòng ngừa tiêu cực, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm kỷ luật, pháp luật, tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Giao Cục Quản lý thị trường (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao đạo đức công vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thực thi công tác quản lý thị trường.

Xây dựng các chương trình, kế hoạch định kỳ, cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung phối hợp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng trục lợi; đặc biệt trong lĩnh vực: Thương mại điện tử, thuế…; các mặt hàng kinh doanh có điều kiện: Xăng, dầu, thực phẩm chức năng; các mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân: Phân bón, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…; thường xuyên theo dõi để kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh đối với những nội dung cần sự chỉ đạo kịp thời.

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ (hàng quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất các vụ việc quan trọng, phát sinh theo quy định; tham mưu triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo, kế hoạch từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đối với các nội dung liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Làm tốt chức năng cơ quan thường trực để tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ; nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên địa bàn kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay thế chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang