Triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức

PhuthoPortal - Ngày 30/11/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Thọ ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

1. Thông báo triệu tập thí sinh

2. Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh dự thi

3. Danh sách thí sinh dự thi