Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở dạy thêm trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản chỉ đạo các phòng GD&ĐT (chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS), các trường THPT, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, tăng cường quản lý đối với các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở dạy thêm. Hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình tham gia dạy thêm, tổ chức dạy thêm (nếu có).

Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Thanh Sơn thực hiện đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường

Các cơ sở giáo dục thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch tại đơn vị. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của đơn vị không đi ra ngoài địa bàn ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết. Trường hợp đặc biệt phải báo cáo và được sự đồng ý của Phòng GD&ĐT (đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS), UBND cấp huyện (đối với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên), Sở GD&ĐT (đối với các đơn vị trực thuộc Sở). Khi trở về phải khai báo y tế đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (Nếu cần thiết tổ chức phải báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định).

Các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác và làm việc phù hợp theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (thời gian, địa điểm làm việc khoa học, đảm bảo giãn cách). Tổ chức quản lý, theo dõi chặt chẽ người ra, vào cơ quan và thực hiện nguyên tắc 5K theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Huyền Trang