UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá mật ong từ Việt Nam

PhuthoPortal - Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1806/UBND-KTN về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá mật ong từ Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2349/BCT-PVTM đề ngày 5/5/2022 của Bộ Công Thương về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mật ong từ Việt Nam (Văn bản sao gửi kèm theo); về việc này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các chính sách, giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ các hộ nuôi ong, doanh nghiệp sản xuất mật ong trên địa bàn tỉnh tham gia vào hệ thống phân phối tại thị trường trong nước cũng như xúc tiến thương mại xuất khẩu ra thị trường quốc tế; cung cấp hồ sơ, thông tin cần thiết cho Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) để đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục rà soát theo quy định nhằm mục tiêu giảm mức thuế chống bán phá giá mật ong xuất khẩu của Việt Nam; kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về vụ việc điều tra, chống bán phá giá mật ong của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ; đồng thời tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về xuất khẩu các sản phẩm chủ lực; các biện pháp cần thiết để nâng cao năng lực ứng phó với các vụ kiện thương mại khi gia nhập thị trường quốc tế cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

BBT