Thứ năm, 02/12/2021 10:27 Thứ năm, 02/12/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Việc thực hiện Nghị định số 64-CP ngày 27/09/1993 của Chính phủ

Người hỏi: Nguyễn Hán Hồng

Xin hỏi, việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ được thực hiện như thế nào?

Cấp nào có thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đã giao đối với hộ gia đình, cá nhân?
STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

- Ý thứ nhất: Xin hỏi, việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 được thực hiện như thế nào?

Nội dung này liên quan đến lĩnh vực đất đai do Ngành Tài nguyên và Môi trường trực tiếp quản lý, do vậy, đề nghị Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để có câu trả lời phù hợp, đảm bảo theo quy định cho người dân.
- Ý thứ hai: Cấp nào có thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng đã giao đối với hộ gia đình, cá nhân?
Trả lời: 
Tại Điều 23, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 quy định: Thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.