Việt Trì khẩn trương chỉnh trang thành phố trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

PhuthoPortal - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 28/10/2020. Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là tại thành phố Việt Trì, hoạt động chỉnh trang đô thị, tuyên truyền cổ động trực quan đã và đang được các cấp, các ngành, địa phương triển khai, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong trong cán bộ, đảng viên và người dân trước sự kiện chính trị lớn của tỉnh.

Các tuyến đường của thành phố Việt Trì được chỉnh trang đảm bảo định hướng chính trị, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả

Các tuyến đường của thành phố Việt Trì được chỉnh trang đảm bảo định hướng chính trị, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả

Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì tập trung phương tiện, con người thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị

Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì tập trung phương tiện, con người thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị

Công nhân Công ty sử dụng hoa tươi để trang hoàng Khu vực Công viên Văn Lang, hồ Đồng Cận

Công nhân Công ty sử dụng hoa tươi để trang hoàng Khu vực Công viên Văn Lang, hồ Đồng Cận

Các chậu hoa nhiều sắc màu đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện…

Các chậu hoa nhiều sắc màu đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện…

…theo đúng thiết kế, đảm bảo thẩm mĩ

…theo đúng thiết kế, đảm bảo thẩm mĩ

Những tuyến phố được khoác lên mình tấm áo mới khang trang, hiện đại xứng tầm đô thị loại 1

Những tuyến phố được khoác lên mình tấm áo mới khang trang, hiện đại xứng tầm đô thị loại 1

Khu vực trụ sở Tỉnh ủy được trang hoàng bằng giàn hoa chữ

Khu vực trụ sở Tỉnh ủy được trang hoàng bằng giàn hoa chữ

Là nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã được sửa sang đảm bảo trang trọng để đón các đại biểu về dự Đại hội

Là nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã được sửa sang đảm bảo trang trọng để đón các đại biểu về dự Đại hội

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố đã được triển khai từ sớm

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố đã được triển khai từ sớm

Đến nay, 2000 cờ hồng kỳ, 1.800 cờ đuôi cá đã được treo dọc theo các trục đường chính của thành phố Việt Trì

Đến nay, 2000 cờ hồng kỳ, 1.800 cờ đuôi cá đã được treo dọc theo các trục đường chính của thành phố Việt Trì

Cùng với đó, hàng chục áp phích, băng rôn, hệ thống banner, cụm biểu tượng, pa nô khổ lớn đã được treo, lắp dựng tại các ngã tư, các tuyến phố lớn…

Cùng với đó, hàng chục áp phích, băng rôn, hệ thống banner, cụm biểu tượng, pa nô khổ lớn đã được treo, lắp dựng tại các ngã tư, các tuyến phố lớn…

…tạo hiệu ứng trực quan sinh động

…tạo hiệu ứng trực quan sinh động

Công tác tuyên truyền trực quan đã làm nên vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Công tác tuyên truyền trực quan đã làm nên vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các tuyến đường của thành phố Việt Trì được chỉnh trang đảm bảo định hướng chính trị, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả
Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì tập trung phương tiện, con người thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị
Công nhân Công ty sử dụng hoa tươi để trang hoàng Khu vực Công viên Văn Lang, hồ Đồng Cận
Các chậu hoa nhiều sắc màu đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện…
…theo đúng thiết kế, đảm bảo thẩm mĩ
Những tuyến phố được khoác lên mình tấm áo mới khang trang, hiện đại xứng tầm đô thị loại 1
Khu vực trụ sở Tỉnh ủy được trang hoàng bằng giàn hoa chữ
Là nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã được sửa sang đảm bảo trang trọng để đón các đại biểu về dự Đại hội
Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội, các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thành phố đã được triển khai từ sớm
Đến nay, 2000 cờ hồng kỳ, 1.800 cờ đuôi cá đã được treo dọc theo các trục đường chính của thành phố Việt Trì
Cùng với đó, hàng chục áp phích, băng rôn, hệ thống banner, cụm biểu tượng, pa nô khổ lớn đã được treo, lắp dựng tại các ngã tư, các tuyến phố lớn…
…tạo hiệu ứng trực quan sinh động
Công tác tuyên truyền trực quan đã làm nên vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX