Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn quý I/2021 ước đạt 6.499,6 tỷ đồng

PhuthoPortal - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, vốn đầu tư thực hiện quý I/2021 trên địa bàn tỉnh ước đạt 6.499,6 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư của dân cư và tư nhân ước đạt 3.607,2 tỷ đồng, tăng 4,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1.271,1 tỷ đồng, tăng 29,5%; vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước ước đạt 1.007,5 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Khu vực cần giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tại xã Đại An, huyện Thanh Ba

Vốn đầu tư thực hiện quý I/2021 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 889,8 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 598,0 tỷ đồng, tăng 16,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 217,2 tỷ đồng, tăng 10,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 74,6 tỷ đồng, tăng 7,7%.

Tính đến ngày 17/3/2021, trên địa bàn tỉnh đã thu hút, cấp mới được 4 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký đạt 17,3 triệu USD, các dự án khi đi vào sản xuất sẽ góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Một số công trình, dự án trong quý sử dụng ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý có tổng giá trị vốn đầu tư đạt khá như: Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ ước đạt 117,2 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương ước đạt 51,1 tỷ đồng; cải tạo nâng cấp đường tỉnh 317C đoạn km0 đến km6 + 600 ước đạt 35,6 tỷ đồng; Khu du lịch Văn Lang ước đạt 17,5 tỷ đồng; dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (wb7) ước đạt 15,9 tỷ đồng; dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn I đoạn km0 - km19,5) ước đạt 15 tỷ đồng; trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê (giai đoạn I xây dựng khu đầu mối trạm bơm và đoạn kênh tiêu từ km0 đến km9 + 400) ước đạt 11,9 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp và gia cố đoạn km62+600 - km69 đê hữu sông Thao (giai đoạn I) ước đạt 11,9 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa ước đạt 11,5 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp, gia cố tuyến đê Tả sông Thao kết hợp đường giao thông đoạn km64 - km80 từ thị xã Phú Thọ đến cầu Phong Châu (giai đoạn I) ước đạt 11,5 tỷ đồng; dự án hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng ước đạt 10,1 tỷ đồng….

Liên Linh