Xã Thanh Minh đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

PhuthoPortal - Ngày 12/5/2022, xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ) tổ chức công bố và đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Xuyên - TUV, Bí thư Thị ủy Phú Thọ trao Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Minh

Sau khi hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2014, xã Thanh Minh tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện nâng cao các tiêu chí và đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với sự đồng thuận từ chính quyền đến mọi tầng lớp nhân dân, xã đã huy động được trên 58,3 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực từ nhân dân trên 6,1 tỷ đồng, chiếm 10,54%.

Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ; cảnh quan môi trường được cải thiện, nhà ở dân cư được xây dựng chỉnh trang. Các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao ngày càng phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ Phạm Xuân Sơn trao Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu thi đua trong năm 2021 của UBND tỉnh và Bằng khen của Bộ Công an cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Minh

Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và hoạt động hiệu quả đã tạo được niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.  Nhân dân đoàn kết, đồng lòng thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,1 triệu đồng/năm, gấp 2,35 lần so với khi đạt chuẩn NTM.

Thanh Loan