Xác định nhiệm vụ rõ ràng, đề ra lộ trình thực hiện cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án 06

PhuthoPortal - Ngày 10/11/2022, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh (Đề án 06) chủ trì hội nghị của Tổ công tác nhằm đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dự hội nghị có Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Việc triển khai Đề án 06 là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đối số, hướng đến xây dựng thành công Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số. Đây là việc khó, đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị trên tinh thần quyết tâm phải làm bằng được.

Nhắc lại câu chuyện triển khai chính quyền điện tử những năm trước đây, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời điểm đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, song nhờ sự quyết tâm, làm từng bước vững chắc đã góp phần thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc thủ công sang làm việc trên môi trường điện tử, mang lại hiệu quả to lớn trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu từng cấp, từng ngành phải xác định nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, đề ra lộ trình thực hiện, vướng ở đâu đề xuất giải pháp tháo gỡ ở đó để triển khai hiệu quả Đề án 06. Công an tỉnh - cơ quan thường trực của Tổ công tác báo cáo, đề xuất Bộ Công an ủng hộ và tạo điều kiện cho tỉnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Đề án; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về cách thực triển khai thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm, phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hồ sơ để thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án 06 trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở để nâng cao nhận thức cho người dân.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Đề án; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo tiến độ và thực hiện thực chất các dịch vụ công trực tuyến...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Đồng thời tăng cường tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức để hướng dẫn người dân tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

“Người đứng đầu các cấp, ngành cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chỉ đạo quyết liệt Đề án. Nhiệm vụ của cấp, ngành nào thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ của cấp, ngành đó” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu làm rõ những nội dung cần triển khai thực hiện của Đề án 06 trong thời gian tới

Thời gian qua, việc triển khai Đề án 06 đã được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả xử lý của cán bộ công chức, viên chức.  UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập Tổ công tác do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là Tổ trưởng; Công an tỉnh là cơ quan thường trực; lãnh đạo 11 sở, ngành là thành viên.

Tính đến nay, Hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất 3 cấp, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phú Thọ hiện có 1.971 dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các dịch vụ công triển khai bước đầu đã tạo thuận lợi cho công dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt các dịch vụ công mức độ 4 đã tạo được niềm tin và hưởng ứng từ nhân dân.

Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến về các giải pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo lập dữ liệu dùng chung của tỉnh

Đối với việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, đến nay tỉnh đã tái cấu trúc, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với 22/25 dịch vụ, còn 3 dịch vụ thiết yếu đang triển khai theo lộ trình của trung ương.

Về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích, tỉnh đã triển khai việc cung cấp dịch vụ công cấp Giấy xác nhận chứng minh nhân dân 9 số với số căn cước công dân. Toàn tỉnh đã cấp mới 1.186.000/1.257.048 thẻ căn cước công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt 94,35%. Thông qua công tác cấp căn cước đã tổ chức thu nhận 193.632 tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong đó đã kích hoạt 17.415 tài khoản.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trình bày kết quả triển khai Đề án 06 trong thời gian qua

Tỉnh đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng các tính năng của chip điện tử trên thẻ căn cước công dân đối với các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đề án; khai thác tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử thông qua quét mã QR, tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính; đã có 5.083 trường hợp sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế thẻ BHYT trong khám chữa bệnh.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đặc biệt đã phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở với hàng nghìn lượt tuyên truyền kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phổ biến rộng rãi nội dung Đề án 06 đến đông đảo người dân.

Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả được, việc triển khai Đề án 06 vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Chưa hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chưa ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào từng TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực hiện gửi nộp hồ sơ, nhận kết quả trực tuyến còn thấp, chưa đồng đều và chưa thực sự quan tâm, nhận thức đầy đủ về tiện ích của tài khoản định danh điện tử. Việc kết nối chia sẻ các dữ liệu quốc gia, chuyên ngành của các bộ, ngành với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh chưa thực hiện được do các bộ, ngành chưa thực hiện kết nối theo yêu cầu của Chính phủ…

Lệ Thủy