Xây dựng ĐZ và các TBA để giảm tổn thất điện năng và xử lý điện áp thấp khu vực tỉnh Phú Thọ năm 2020

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201169916   -   00

Thời điểm đăng tải 

24/11/2020 10:00

 Số hiệu KHLCNT

20201134931

 Tên KHLCNT

Xây dựng ĐZ và các TBA để giảm tổn thất điện năng và xử lý điện áp thấp khu vực tỉnh Phú Thọ năm 2020

 Lĩnh vực 

Phi tư vấn

 Bên mời thầu

Z027281 - Công ty Điện lực Phú Thọ

 Chủ đầu tư

Công ty Điện lực Phú Thọ. Địa chỉ: số 1520 đường Hùng Vương, phường Gia cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.367.3333 - Fax: 0210.374.3333

 Tên gói thầu

Đo vẽ thu hồi giao đất

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Xây dựng ĐZ và các TBA để giảm tổn thất điện năng và xử lý điện áp thấp khu vực tỉnh Phú Thọ năm 2020

 Chi tiết nguồn vốn

TDTMKHCB

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày