Xây dựng nông thôn mới - Cuộc hành trình không nghỉ

PhuthoPortal - Với quan điểm xuyên suốt, xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, năm 2022 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết tháng 12/2022, toàn tỉnh có 128/196 xã đạt chuẩn NTM, tăng 10 xã so với năm 2021, trong đó có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1.560 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM; 4 đơn vị cấp huyện là: Lâm Thao, Thanh Thủy, thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Nông dân xã Đông Thành, huyện Thanh Ba thu hoạch vụ mùa

Đồng chí Nguyễn Nam Cường - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh cho biết: Thời gian qua, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện từ tỉnh tới cơ sở. Nội dung xây dựng NTM đã được cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, kế hoạch của UBND các cấp giai đoạn 2021 - 2025. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tiếp tục được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là tại các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM được ban hành. Trong đó, Nghị quyết Quy định chính sách thưởng trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được ban hành đã tạo đà thúc đẩy xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay. Chính sách thưởng đối với các xã, đặc biệt việc bổ sung thưởng đối với xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu góp phần khích lệ các địa phương thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các xã, khu dân cư.

Năm 2022, huyện Lâm Thao đặt mục tiêu xây dựng 2 xã đạt NTM nâng cao và mỗi xã có ít nhất 1 khu dân cư đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã ban hành kết luận về xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu và chỉ đạo quyết liệt thực hiện. Đã có 10/10 xã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM và đăng ký ít nhất từ 1 - 2 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao tập trung sản xuất rau an toàn

Toàn huyện đã huy động 402,476 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó ngân sách tỉnh, trung ương chiếm 6,7%, ngân sách huyện chiếm 66,4%, xã chiếm 17,3%, còn lại là huy động đóng góp trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Có 106 hộ tự nguyện hiến 2.258m2 đất, 118 hộ dân tự nguyện dịch chuyển tường rào phục vụ xây dựng NTM. Huyện đã hỗ trợ 4.762 tấn xi măng để các xã làm đường giao thông nông thôn.

Kết quả, năm 2022 huyện có thêm 25 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng tổng số khu NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện lên 30 khu. Có 3 xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Sơn Vy đạt các tiêu chí và đề nghị tỉnh công nhận xã NTM nâng cao.

Chính quyền, người dân xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao tích cực vận động người dân đóng góp, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Thanh Ba là một trong những địa phương đề ra mục tiêu về đích huyện NTM trong năm 2023. Đến hết năm 2022, huyện Thanh Ba đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, toàn huyện đạt 5/9 tiêu chí về huyện NTM. Trong đó có 2 xã là Đồng Xuân và Thanh Hà đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao. Huyện đã tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tập trung triển khai 2 dự án liên kết: Dự án sản xuất và tiêu thụ gà trống thiến (ông Gà Cầu) trên địa bàn xã Quảng Yên và dự án trồng mới, thâm canh, chế biến chè xanh chất lượng cao trên địa bàn xã Chí Tiên. Huyện cũng tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, đến nay toàn huyện có 19 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm 4 sao, 7 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao đang trình Trung ương chấm hạng 5 sao.

Có thể nói việc thực hiện chương trình xây dựng NTM đã góp phần đưa kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, dân chủ ở cơ sở được phát huy; cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

 

Năm 2022, toàn tỉnh có 128/196 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 65,3% (tăng 10 xã so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm 2022), trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng 4 xã so với năm 2021, đạt 100% kế hoạch năm 2022).

Toàn tỉnh có 1.560 khu dân cư nông thôn mới (tăng 143 khu so với hết năm 2021), trong đó có 50 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (tăng 37 khu so với năm 2021). Tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã, tăng 0,3 tiêu chí/xã so với năm 2021 (kế hoạch là 16,2 tiêu chí/xã).

Toàn tỉnh có 4 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là Lâm Thao, Thanh Thủy, Việt Trì và thị xã Phú Thọ.

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng, song xây dựng NTM vẫn còn tồn tại những khó khăn cần tháo gỡ như: Tiến độ xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời đã ảnh hưởng đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, nhất là tiến độ phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Nam Cường - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM tỉnh cho biết thêm: Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã xác định mục tiêu đến năm 2025 số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM đạt 53,8% trở lên (7 đơn vị cấp huyện); 70,9% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt 20% trở lên (26 xã).

Thời gian tới, Văn phòng tập trung phối hợp với các cấp, ngành liên quan tăng cường hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện chương trình, kịp thời nắm bắt thực trạng triển khai, nhất là tại các xã, khu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Thu Hương