Xây dựng Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo chất lượng, làm cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 24/9, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 về kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chỉ khi xây dựng được quy hoạch tốt, Phú Thọ mới khắc phục được những hạn chế của quy hoạch cũ, phát huy được những tiềm năng, lợi thế còn chưa được khai thác trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch là việc khó, vì vậy Ban chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh cần thống nhất một số quan điểm trong triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu rõ, chi tiết thực trạng của tỉnh bao gồm cả thế mạnh và hạn chế; dự báo tác động của các yếu tố bên ngoài tỉnh, đặt Phú Thọ trong vị trí liên kết phát triển vùng để đưa ra định hướng tổng thể và xác định Phú Thọ tập trung vào nhiệm vụ gì.

Trên cơ sở đó đưa ra quy hoạch chi tiết của từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực, sau đó tiếp tục đóng góp, điều chỉnh để xây dựng được quy hoạch chung. Trong xây dựng quy hoạch, cần chi tiết nhưng cũng phải có các phương án mở để phù hợp với sự thay đổi bất ngờ của các yếu tố khác, vừa có tầm nhìn dài hạn vừa đảm bảo tính khả thi.

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Về nội dung của quy hoạch, phải đảm bảo xác định được lợi thế của từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực; các trụ cột phát triển của tỉnh; các sản phẩm chủ lực của tỉnh, có hướng mở đảm bảo liên kết vùng. Đối với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phải bám vào quy hoạch phát triển vùng, đồng thời quy hoạch phát triển vùng phải là cơ sở để xây dựng quy hoạch lĩnh vực.

Đối với các nhiệm vụ sắp tới, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị phải xác định việc lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng, cần tập trung các nguồn lực, nhất là về bố trí sắp xếp nguồn nhân lực để tham gia tích cực, chủ động, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các đơn vị tư vấn có liên quan trong quá trình lập quy hoạch tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu tháng 12/2021 sẽ hoàn thành quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải cho rằng Quy hoạch giai đoạn này cần khắc phục được những hạn chế của các Quy hoạch cũ

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thảo luận những nội dung liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện lập quy hoạch; khó khăn, vướng mắc cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ; công tác phối hợp trong quá trình triển khai xây dựng các nhiệm vụ quy hoạch tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Các ý kiến cho rằng trước mắt cần phải đánh giá lại thực trạng, tiềm năng lợi thế của tỉnh giai đoạn hiện nay; trên cơ sở đó xác định rõ những trụ cột chính cũng như phương hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới phù hợp với định hướng phát triển của vùng và quốc gia, xây dựng đề cương chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực để lấy ý kiến…

Ngày 11/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4055/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ. Kế hoạch cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phân công nhiệm vụ cụ thể để các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành, thị chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai xây dựng các nhiệm vụ quy hoạch tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đề nghị các địa phương, sở, ngành cần làm tốt công tác phối hợp, đóng góp, kiểm tra hoạt động tư vấn của các đơn vị được lựa chọn

Theo đó, việc tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm những nội dung công việc chủ yếu như sau: Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, Hội đồng tư vấn; xây dựng nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh; xây dựng Quy hoạch tỉnh; xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; lấy ý kiến về Quy hoạch tỉnh; trình thẩm định Quy hoạch tỉnh; trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh; Công bố Quy hoạch tỉnh.

Hiện nay, Phú Thọ đang triển khai giai đoạn xây dựng quy hoạch tỉnh gồm các công việc: Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh; lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Khánh Trang