Xây dựng Tòa soạn điện tử Báo Phú Thọ

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201105822   -   00

Thời điểm đăng tải 

05/11/2020 10:06

 Số hiệu KHLCNT

20201104219

 Tên KHLCNT

Xây dựng Tòa soạn điện tử Báo Phú Thọ

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Bên mời thầu

Z031633 - Báo Phú Thọ

 Chủ đầu tư

Báo Phú Thọ, địa chỉ: 2179 Đại lộ Hùng Vương - Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ

 Tên gói thầu

Gói thầu số 01: Xây dựng Tòa soạn điện tử Báo Phú Thọ

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Xây dựng Tòa soạn điện tử Báo Phú Thọ

 Chi tiết nguồn vốn

Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

60 Ngày