Xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

Ngày 18/6/2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kí ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPVPHC-BHXH về xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

Chi tiết xem tài liệu đính kèm