Thứ sáu, 12/08/2022 18:40 Thứ sáu, 12/08/2022

Hỏi đáp trực tuyến

Xuất hóa đơn cho cộng tác viên

Người hỏi: Nguyễn Viết Đạo

Hiện tại Công ty chúng tôi đang làm đại lý bán vé du lịch lữ hành cho Tập đoàn Vingroup. Công ty chúng tôi đã ký hợp đồng với các cộng tác viên bán lẻ khắp các tỉnh theo các khu vui chơi hiện có của Vingroup, việc bán vé có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như qua zalo, facebook, gmail, điện thoại, mua trực tiếp, qua giới thiệu bạn bè, qua trang web của Công ty..., do đó việc thu thập, xác định thông tin người mua để xuất hóa đơn rất bất tiện (chủ yếu là khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn).

Như trước kia, theo Nghị định số 51 và Thông tư số 39 của Chính phủ thì cuối tháng chỉ cần viết hóa đơn bán lẻ. Theo tôi được biết, hiện tại tỉnh Phú Thọ đang là tỉnh áp dụng thí điểm Nghị định số 123, Thông tư số 78 của Chính phủ nên việc xuất hóa đơn bán lẻ không được áp dụng. Để có cơ sở thực hiện đúng với quy định, hướng dẫn của cơ quan thuế, Công ty cổ phần thương mại du lịch SHP Việt Nam hằng ngày xuất hóa đơn tính trên doanh thu của từng cộng tác viên, tiến hành kê khai, tính và nộp thuế theo quy định.

Tôi muốn hỏi, Công ty thực hiện như vậy có đúng với quy định không, rất mong Cục Thuế tỉnh hướng dẫn cụ thể.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Ngày 25/5/2022, Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa nhận được Phiếu chuyển đơn số 897/CTPTH -TTHT ngày 24/5/2022 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về việc trả lời câu hỏi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ tháng 5/2022 của Công ty cổ phần Thương mại & Du lịch SHP Việt Nam (Sau đây gọi là Công ty) vướng mắc về hóa đơn điện tử. Đối với vấn đề này, Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa có ý kiến như sau:

- Ngày 22/12/2021, Công ty cổ phần Thương mại & Du lịch SHP Việt Nam đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ngày 23/12/2021, Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa đã có Thông báo số 227 ngày 23/12/2021 về việc chấp nhận đề nghị đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bản phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); ... "

- Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ -CP quy định về thời - điểm lập hóa đơn chứng từ khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế, thẩm định giả; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung trình bày tại công văn hỏi của Công ty, Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa trả lời theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ thì Công ty phải lập hóa đơn giao cho người mua tại thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/ND-CP.

Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa (điện thoại 0210.3885,867) cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để được hướng dẫn cụ thể.